Filiálna obec Koňuš

 

 

 

Chrám sv. žien Myronosíc v Koňuši

 

 

Zo života PCO Koňuš

Prvá spoveď na Koňuši

 

 

Chrám sv. žien Myronosíc - V sobotu 24. júna päť chlapcov z našej farnosti pristúpilo prvý krát k sv. tajine Pokánia, aby následne v nedeľu 25. júna pri slávnostnej sv. liturgii s očisteným srdcom za prítomnosti svojich blízkych a veriaceho spoločenstva slávnostne vyznali svoju vieru a cez tajinu tajin - sv. Eucharistiu sa znovuzjednotili so svojim Pánom, Spasiteľom a Bohom Isusom Christom - Jánovi, Nikolovi, Ivovi, Patrikovi a Samuelovi, ich rodičom, blízkym i všetkým našim veriacim hojné Božie požehnanie, v zdraví, pokoji a láske, NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!!! 

 

viac fotografií na našej facebookovej stránke : FOTOALBUM

 

 

Nedeľa sv. Žien Myronosíc v Koňuši

 

 

FOTOALBUM

Koňuš. 30. 4. 2017

 

V tretiu nedeľu po Pasche sa zišli veriaci, miestni i z ďalších cirkevných obcí, v chráme sv. Žien Myronosíc v Koňuši, aby spolu oslávili Vzkrieseného Christa.

Načerpajúc zo svätej chvíle Božskej liturgie, Božieho slova, Jeho požehnania, odpúšťajúcej a uzdravujúcej sily tajomstva Pokánia, ako i samého zjednotenia sa cez sväté Dary Chleba a Vína v Christovi, a za príkladom práve patróniek chrámu a tejto farnosti sv. Žien Myronosíc, mohol každý, hoci nie fyzicky, ale duchovne, zastať pri prázdnom Christovom Hrobe a začuť vo svojom srdci skutočnú radosť, ktorá pred dvetisíc rokmi vyžiarila práve z neho.

 

Sv. liturgiu slúžil prot. Pavol Novák, tajomník pre pastoráciu a školstvo ÚER MKPE, správca farností Inovce a Beňatina, spolu s d. o. Milošom Nikiforom Surmom, správcom farností Bežovce a Blatné Remety a správcom miestnej farnosti, o. ekonómom Dušanom Nikodímom Tomkom.

Slovom po evanjeliu, poukazujúc na príklad žien Myronosíc, ako aj mužov, ktorých spolu s nimi spomíname v tento deň – Jozefa z Arimatie a Nikodíma, sa k veriacim prihovoril o. Nikifor.

Na koniec sv. liturgie prítomných veriacich posväteným olejom pomazal o. ekonóm Vasilij Lembey, správca farností Ruský Hrabovec a Dubrava. Veriaci si z tohto požehnaného dňa mohli vďaka bohuznámej veriacej, rodáčky z Koňuša, odniesť pamätný pozdrav a pohľadnicu s motívmi koňušského chrámu a biblickej udalosti Žien Myronosíc pri prázdnom Christovom Hrobe.

 

V samom závere tohto sviatočného stretnutia v Koňuši sme za spevu paschálnych piesní obišli chrám s čítaním evanjelií oznamujúcim svetu - „že Christos vstal zmŕtvych, … niet Ho (v hrobe), … veď tak, ako povedal – Vstal zmŕtvych ! … a Svojou smrťou premohol smrť !!!“

 

o. Nikodím

Prvá spoveď na Koňuši (26. jún 2016)

 

 

V nedeľu 26. júna 2016 chrám Sv. žien Myronosic na Koňuši zažil milú a požehnanú slávnosť. K prvej spovedi pristúpili deti z farností Choňkovce, Koňuš a Nižná Rybnica, ktorí po katechetickej príprave tak prvý krát v Tajine Pokánia mohli pocítiť silný dotyk Božieho odpustenia - "Tvoje hriechy sú odpustené - Choď a viac nehreš!!! a Jeho nekonečnú lásku, keď Jeho samého cez Tajomstvo Eucharistie mohli prijať do vlastného srdca. Mariane, Tobiasovi, Petrovi, Nikolajovi, ich rodičom, príbuzným i všetkým, ktorí s nami zdieľali túto radosť, prajeme všetko dobré NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! 

 

Blahoviščenije na Koňuši

 

 

Dňa 7. apríla 2016, vo sviatok Blahoviščenija (Zvestovania) Presvätej Bohorodičky, privítal chrám sv. žien Myronosic v Koňuši miestneho archijereja, Vysoko-preosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalvsko - košického. Pravoslávni veriaci na Koňuši sa dodnes pridržiavajú starootcovského juliánskeho kalendára.

Sviatočnú liturgiu s večerňou, spolu s Vysokopreosvieteným vladykom Jurajom, slúžili - novoustanovený správca koňušskej farnosti o. Nikodím (Dušan Tomko) a novovysvätený duchovný a správca farnosti v Bežovciach o. Nikifor (Miloš Surma).

Od 1. apríla 2016 pravoslávna farnosť v Koňuši bola pričlenená pod správu farnosti v Nižnej Rybnici.

 

- nikodim

 

Viac fotografií na našej facebookovej stránke : FOTOALBUM

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode