NOVINKY VO VIDEÁCH

Psaltýr prep. Efréma Sýrskeho - dielo sv. Teofána Zatvorníka, ktoré ponúka kajúcne modlitby vybrané z diel prep. Efréma a usporiadené podľa Dávidových žalmoch

 

    E M M A N U E L    Cyklus duchovných prednášok o Pravoslaví

Prednáška prot. Serafíma Tomečka na tému SV. LITURGIA

Prednáška prot. Nikolaja Popova o Svätých tajinách a ich vplyve na duchovný rast kresťana  

Prednáška prot. Serafíma Tomečka na tému PROSKOMÍDIA

 

 

 

 

Čítanie celého Psaltýra - Žaltára, v podaní chóru Bratstva Vaalámskeho monastiera

Zostúpenie Blahodatného ohňa - Jeruzalem 2012

Strastný týždeň a Pascha v Jeruzaleme

Christos Anesti - Christos Voskrese - Christos Vstal Zmŕtvych

Nový film o veľkom gruzínskom starcovi, sv. Gabrielovi (Urgebadze)

Потрясающий фильм. Заставляет задуматься над собственной жизнью.

«Форпост» - это фильм-откровение. Фильм -- проверка на душевную вшивость. Сумел досмотреть до финала, значит сердце еще не заросло мохом, и ты еще не окончательно отделился от мира броней ороговевшей кожи. Фильм о чуде. Реальном и абсолютно не сказочном. Фильм об исцелении совершенно больных детей и об исцелении взрослых. Уже давно, особенно в кинематографе, понятие «герой» это безжалостный и решительный комок мышц. Оказывается можно и по другому. Не скулить, не жаловаться на здоровье, а стиснув зубы делать добро. Тем более, что его сейчас так мало. Ведь мы до сих пор не знаем, что такое жизнь...

Bohorodičné pravidlo prep. Serafíma Sarovského

Akafist sv. mučeníkom Kypriánovi a Justíne

Žili v 3. stor., za vlády rímskeho cisára Décia, v Antiochii. Do prijatia kresťanstva bol Kyprián veľmi známym a mocným mágom v tomto kraji, ku ktorému za "pomocou a radou" prichádzali mnohí. Práve vďaka príkladu a modlitbám Justíny zrieka sa Kyprián pohanstva, je oslobedený z pút mágie a čarodejníctva, prijíma kresťanstvo, stáva sa dokonca biskupom a nakoniec svoj ivot kladie za Christovu vieru.


Preto sa k sv. Kypriánovi a Justíne, ako skorým pomocníkom a modlitebníkom, obracajú s prosbou o pomoc ľudia, ktorí sú trápení démonským pôsobením a rôznými formami okultizmu. 

Akafist sv. Spiridonovi Trimifuntskému

Hospodi, Isuse Christe..., Господи, Иисусе Христе...

Carice moja preblahaja... /Царице моя преблагая/

Agni Parthene /Агни Парфене, Валаамский вариант/

Da ispravitsja molitva moja... /Да исправится молитва моя.../

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode