Chrámový sviatok a posvätenie nového kríža v Koňuši

 

 

F O T O G A L É R I A

 

KOŇUŠ, 12. máj 2019 - V nedeľu, 12. mája 2019, sa v chráme Sv. žien Myronosíc v Koňuši zišli miestni pravoslávni veriaci, ako aj z vedľajších cirkevných obcí, aby oslávili svoj chrámový sviatok. 

Slávnostnú Sv. liturgiu slúžil správca Pravoslávnych cirkevných obcí Bežovce a Blatné Remety, d. o. Miloš Nikifor Surma, ktorý sa v kázni prihovoril zhromaždenému v chráme spoločenstvu. Spolu s ním slúžil správca miestnej farnosti o. Dušan Nikodím Tomko. 

V závere slávnostných bohoslužieb koňušského chrámového sviatku, po požehnaní koliva, poďakovaní všetkým, ktorí sa pričinili o tento Bohom požehnaný deň, pomazovaní posväteným olejom a obchodom okolo chrámu s čítaním Evanjelia, panychídou za zosnulých farnosti, ako aj prosbami za živých, bol posvätený nový poklonný kríž pred koňušským chrámom. 

Veľké poďakovanie pri realizácii postavenia nového kríža patrí donorom nového kríža - rodine Faťolovej z Tibavy a rodine Kravcovej z Malcova, ako aj ostatným kurátorom, ktorí priložili ruky k tomu, aby sa nový kríž mohol vztýčiť a posväcovať naše rodiny, farnosť, obec Koňuš, ako i celé okolie. Sláva Bohu za všetko ! 

 

o. Nikodím (Dušan Tomko)

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode