Prvá spoveď na Koňuši (26. jún 2016)

 

 

V nedeľu 26. júna 2016 chrám Sv. žien Myronosic na Koňuši zažil milú a požehnanú slávnosť. K prvej spovedi pristúpili deti z farností Choňkovce, Koňuš a Nižná Rybnica, ktorí po katechetickej príprave tak prvý krát v Tajine Pokánia mohli pocítiť silný dotyk Božieho odpustenia - "Tvoje hriechy sú odpustené - Choď a viac nehreš!!! a Jeho nekonečnú lásku, keď Jeho samého cez Tajomstvo Eucharistie mohli prijať do vlastného srdca. Mariane, Tobiasovi, Petrovi, Nikolajovi, ich rodičom, príbuzným i všetkým, ktorí s nami zdieľali túto radosť, prajeme všetko dobré NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode