TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ POSVÁTNÉHO SYNODU PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

13.04.2013 08:06

Dne 12. dubna 2013 zasedal v sídle olomoucko-brněnského pravoslavného arcibiskupa Simeona Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve věci kanonické stížnosti na arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska Kryštofa (ThDr. Radima Pulce).

Arcibiskup pražský, metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof na své funkce dobrovolně rezignoval, jak vysloveně uvedl z důvodu zachování pokoje a míru v církvi.

Biskupové určili metropolitním správcem nejstaršího z nich arcibiskupa olomoucko-brněnského Simeona (ThDr. Radivoje Jakovljeviče) a požádali pražskou eparchii, aby do 19. dubna 2013 navrhla osobu svého budoucího správce.

Pravoslavní biskupové Čech a Slovenska věří, že tento krok z funkce odstoupivšího metropolity Kryštofa přispěje k uklidnění situace v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a ke zlepšení obrazu církve ve společnosti.

Mgr. Roman Juriga
Tiskový mluvčí Posvátného synodu v českých zemích

 

DOKUMENT O REZIGNACI ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO, METROPOLITY PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Já, níže podepsaný Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, obč. jménem Radim Pulec, se dnes 12. dubna 2013 na zasedání Posvátného synodu v Olomouci tímto pro její dobro a pokoj vzdávám své služby arcibiskupa pražského a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a zbytek svého života si přeji prožít v monastýru, který mi církev určí.
Samozřejmě, pokud mě církev požádá, jsem vždy ochoten pro ni pracovat, protože církev miluji.
Prosím věřící a duchovní o zachování jednoty církve, o zachování úcty a lásky a o to, aby se všichni  semkli kolem svých arcipastýřů.

V Olomouci  dne 12. dubna 2013

    KRYŠTOF

Arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska, předseda Posvátného synodu (obč. jménem Radim Pulec)

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode