Sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici

02.10.2012 20:51

Sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici

Veľkou večerňou s litijou v predvečer sviatku sme začali sláviť jeden z veľkých bohorodičných sviatkov liturgického roka - Pokrov Presvätej Bohorodičky /1. októbra/, ktorý sme nakoniec zavŕšili slávením sv. liturgie v samotný deň sviatku.

Veriaci tiež zaspomínali na obdobie, kedy práve sviatok Pokrova Bohorodičky bol dlhé roky aj chrámovým sviatkom pravoslávnych Rybničanov - do chvíle, kedy chtiac - nechtiac, museli opustiť starý chrám a vyletieť na vlastné krídla. Ale aj vďaka tomuto historickému medzníku rybnickej farnosti stojí dnes v Nižnej Rybnici nový pravoslávny chrám, taktiež zasvätený Matke Božej.

Počiatok slávenia tohto sviatku sa viaže k zjaveniu Bohorodičky prepodobnému Andrejovi v Blachernskom chráme v Konštantinopole.

V živote prepodobného Andreja sa toto zjavenie podáva nasledovne: Raz, pred nedeľou, prišiel počas nočného bdenia Andrej Jurodivý (blázon pre Christa) do Blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omofor (prikrívka hlavy) Božej Matky. Bol tam prítomný aj Epifanij, vznešený mladík, žiak prepodobného Andreja (neskôr sa Epifanij stal konštantínopolským patriarchom). O štvrtej hodine v noci videl svätec na vlastné oči vznešenú pani, ktorá vychádzala z cárskych dverí so svojím vznešeným sprievodom - Predchodca a Krstiteľ Hospodinov Ján a apoštol Ján Teológ ju podopierali svojimi rukami, mnohí svätí v bielych rúchach išli pred ňou, niektorí za ňou a spievali hymny a duchovné piesne.

Keď prišla k ambónu, obrátil sa Andrej na Epifanija a opýtal sa ho: „Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“, - „Vidím ju, môj duchovný otče“, odpovedal tento.

A zatiaľ čo sa oni dívali, Božia Matka sa dlhý čas modlila na kolenách a plakala pri tom. Keď dokončila svoju modlitbu, podišla k oltáru a prosila Boha za prítomný ľud. Následne sňala šatku, ktorú nosila na hlave, s veľmi slávnostným rázom ju dvihla a rozprestrela svojim prečistými rukami nad prítomným ľudom.

Andrej a Epifán – sa dlho dívali na šatku rozprestretú nad ich hlavami a na Božiu slávu žiariacu ako blesk. Pokiaľ bolo Bohorodička prítomná, bol viditeľný aj jej omofor.

Tento sviatok nám svedčí nielen o historickej udalosti, ktorá sa stala v Blachernskom chráme, ale nám pripomína, že máme v nebi Matku, ktorá stále stojí pri nás, a jej ochrana a modlitby sa rozprestierajú nad celou Cirkvou.

Fotogalériu z bohoslužieb sviatku Pokrova v našom chráme si môžte pozrieť na:

www.facebook.com/dusan.tomko.12#!/media/set/?set=a.487357091282654.118176.100000251035212&type=1

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode