SVIATOK BLAHOVIŠČENIJA V NIŽNEJ RYBNICI

26.03.2013 16:24

Fotogaléria sviatku Blahoviščenija.

Dňa 25. marca 2013, vo sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presvätej Bohorodičke, navštívil farnosť Nižná Rybnica Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

Vladyka v tento deň, kedy podľa bohoslužobných textov "nám bol zjavený začiatok našej spásy", slúžil v pútnickom Uspenskom chráme Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, ktorá podľa typikonu pôstného obdobia bola slúžená spolu s večerňou. Liturgiu spolu s vladykom Jurajom slúžil miestny duchovný jerej Dušan N. Tomko.

Počas liturgie bol pre nižno-rybnický chrám posvätený nový antimins. Vladyka Juraj, tesne pred posvätením antiminsu, veriacim priblížil samotný obrad posvätenia, ktorý prirovnal k tajomstvám spásy, ktoré prijíma kresťan skrze krst a myropomazanie a vyzval v chráme zhromaždené spoločenstvo k uvedomeniu si veľkosti tohto Božieho daru a vzbudeniu vrúcnej túžby po obnovení tej milosti, blahodati, ktorú sme obdržali od Boha pri našom duchovnom zrodení, pri včlenení sa do tajomného mystického Christovho Tela – sv. Cirkvi. Počas obradu posvätenia bol antimins umytý posvätenou ružovou vodou a pomazaný sv. Myrom, ako veriacim pripomenul vladyka, pri varení ktorého sa v minulom roku sám osobne zúčastnil v Konštantínopole. Napokon do nového antiminsu bola uložená častica sv. ostatkov kráľom Herodesom umučených betlehemských detí.

"Antimins, - priblížil vladyka veriacim, - bez ktorého nie je možné sláviť Eucharistiu a už jeho samotný názov (antimins - z grécko-latinského anti mensam, čiže namiesto oltára) hovorí, že za istých okolností môže nahradiť posvätený chrám a prestol, je rúška s vyobrazením scény ukladania Spasiteľa do hrobu, ktorú vo svojej eparchii posväcuje biskup na znak svojho požehnania konkrétnemu kňazovi v konkrétnom chráme konať svätú liturgiu. Podľa slovanskej cirkevnej tradície sú v antiminse uložené čiastočky sv. kresťanských mučeníkov".

Sviatočnú liturgiu, počas ktorej mnohí pristúpili k sv. Tajine Eucharistie, vladyka zakončil modlitbou pred kópiou čudotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky.

 

jerej Dušan N. Tomko

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode