Slávnosti sv. apoštola Pavla v gréckej Verii

02.07.2012 16:34

V dňoch 26. – 30. 6. 2012 sa z poverenia Blaženého metropolitu Kryštofa michalovsko - košický arcibiskup kyr Juraj v gréckom meste Veria, známom ako Berea zo Skutkov apoštolov, zúčastnil osemnásteho ročníka osláv k pocte sv. apoštola národov Pavla, zakladateľa miestnej cirkvi (viď  Sk 17, 10 – 15).  Vyvrcholením osláv, nazývaných Pavlia, je okrem vedeckej konferencie analyzujúcej niektorý aspekt učenia svätého apoštola (témou tohtoročnej konferencie bola „Sloboda a zodpovednosť podľa sv. apoštola Pavla“) predovšetkým slávnostná archijerejská svätá liturgia v katedrálnom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla vo Verii, ktorú okrem verijského metropolitu Panteleimona slúžia predstavitelia ďalších miestnych pravoslávnych cirkví. Tohto roku sa liturgického slávenia zúčastnili biskupi patriarchátov v Konštantínopole, Alexandrii, Antiochii, Jeruzaleme, Srbsku a Bulharsku, ďalej hierarchovia gréckej, poľskej, albánskej a česko-slovenskej cirkvi spoločne s presbytermi reprezentujúcimi Moskovský patriarchát a Cyperskú pravoslávnu cirkev. V predvečer sviatku sv. apoštolov sa za účasti predstaviteľov miestnych cirkví konal liturgický sprievod s ikonou a ostatkami Apoštola národov cez mesto k tzv. Oltáru sv. apoštola Pavla, kde bola slávnosť ukončená.

Nasledujúci deň vladyka Juraj na pozvanie jedného zo svojich svätiteľov vladyku Pavla, metropolitu susednej kozanskej eparchie, odcestoval do mesta Kozani, v ktorom v tom čase pobýval na návšteve Jeho Svätosť konštantínopoľský patriarcha Bartolomej, s ktorým sa vladyka Juraj v krátkosti stretol.

- ústredie

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode