Slávnosti eparchiálnych patrónov v Michalovciach

05.07.2012 16:08

Pri príležitosti osláv Roku sv. Rastislava, kniežaťa Veľkomoravského, ktorý bol vyhlásený Posvätnou Synodou  Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku ako príprava na budúcoročné cyrilometodské jubileum, a pri príležitosti slávnosti štyroch svätých ochrancov michalovsko - košickej eparchie (sv. Rastislav, sv. Alexij Tóth, sv. Helena zo Sinope a sv. Pachómios Nový) sa v michalovskej katedrále sv. Cyrila a Metoda uskutočnila v stredu 4. 7. 2012 o 17: 30 hod. archijerejská večerňa s lítiou, ktorej predsedal náš vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko - košický, a pri ktorej sa modlil aj vladyka Paisij, biskup gorlický, z Poľska.

Zúčastnení na večerných bohoslužbách boli duchovní z michalovského arcidekanátu a dvaja kňazi z Poľska, ktorí sprevádzali vladyku Paisija. Počas východu duchovenstva na lítiu boli prenesené sväté ostatky patrónov eparchie z oltárnej časti do prostred chrámu, kde boli umiestnené pred ikonu našich svätých ochrancov. Po posvätení chleba, pšenice, vína a oleja nasledovala krátka kázeň vladyku Paisija o význame sv. kniežaťa Rastislava pre pravoslávnych na Slovensku a v južnom Poľsku. Za zmienku iste stojí aj to, že na výzvu vladyku Juraja veriaci na mieste vyzbierali sumu 245 €, ktorá bola odovzdaná ako malý príspevok jednému z duchovných sprevádzajúcich vladyku Pajsija, o. Andrzejovi, ktorý so svojimi veriacimi začína budovať v dedine Bielanka chrám, ako náhradu za starý, ktorý im zhabali uniati. Večerňa bola zakončená myrovaním a uctením si ikony a sv. ostatkov eparchiálnych patrónov.

V deň štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda (5. 7.), ktorý je pre našu eparchiu dňom pamiatky našich eparchiálnych ochrancov, sa v katedrálnom chráme v Michalovciach konala slávnostná archijerejská svätá liturgia.

Liturgický sprievod archijerejov a duchovných sa tradične začal na arcibiskupskom úrade, odkiaľ procesia išla do chrámu, kde predstavený katedrály o. prot. Ján Šafin privítal archijerejov a požiadal o ich požehnanie. Bohoslužieb sa zúčastnili takmer všetci kňazi michalovsko - košickej eparchie na čele s mitr. prot. Ladislavom Bilým, kancelárom našej cirkvi na Slovensku. Svätej liturgii predsedal vzácny hosť, vladyka Paisij. Svojou prítomnosťou nás potešil aj pán primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák so svojim sprievodom, ktorí boli účastní na liturgii. Vladyka Juraj vo svojej kázni v krátkosti pripomenul životy našich eparchiálnych patrónov, najmä sv. Rastislava. Vyzdvihol sv. kniežaťa ako múdreho politika, ktorý túžil budovať svoju ríšu na kresťanských základoch a hodnotách. A práve na tie by sme nemali zabúdať na Slovensku ani dnes, zdôraznil vladyka Juraj.

 

Aj napriek ďalšiemu tropickému dňu sme sa v michalovskom katedrálnom chráme, kde bola len niekoľko dní pred tým ukončená ďalšia etapa freskovej výzdoby, zišli v hojnom počte. Veriaci pricestovali nehladiac na vysoké teploty z rôznych kútov našej eparchie. Mnohí z nich pristúpili aj k Eucharistii. Liturgia sa blížila k svojmu koncu a nasledoval obchod okolo chrámu s ikonou a sv. ostatkami našich patrónov, spojený s čítaním Evanjelia a prosbami za živých i zosnulých biskupov, duchovných a veriacich našej eparchie a za obyvateľov mesta. Liturgia sa zakončila v chráme, kde sa za pozvanie na slávnosti poďakoval vladyka Paisij a daroval vladykovi Jurajovi kópiu suprašlskej ikony Presvätej Bohorodičky z Poľska, ktorá bude z rozhodnutia nášho vladyku spočívať na prestole katedrálneho chrámu. Pred samotným ukončením liturgie vladyka Juraj pozdravil vzácnych hostí a poďakoval všetkým, kto sa zúčastnili príprav sviatku. Nasledovalo myrovanie, pri ktorom sa veriacim rozdávala ikona sv. Rastislava na pamiatku z eparchiálnych osláv. Zbor michalovskej katedrály, ktorý bravúrne zaisťoval hudobnú časť sv. liturgie, nakoniec zaspieval mnoholitstvije pre každého zo zúčastnených.

bohoslovec Viliam Fencík

(redakčne upravené)

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode