PÝTATE SA - ODPOVEDÁME : SLÁVSKY KOLÁČ

31.08.2019 22:01

 

 

Už tradične, po eparchiálnych slávnostiach v našej eparchii, ktorých súčasťou je aj posvätenie a lámanie "slávskeho koláča, zaznieva otázka : "ČO JE TO SLÁVSKY KOLÁČ? PREČO SA VŠETCI DRŽIA ZA RAMENÁ?..."
Preto sa pár riadkami pokúsime priblížiť symboliku tohto obradu.

* * * * * * *

Súčasťou cirkevných obradov, ako aj rodinných slávností srbských pravoslávnych veriacich, je tzv. lámanie „slávskeho“ koláča. Od roku 2016, práve od eparchiálnych slávností v Nižnej Rybnici, sa lámanie koláča stalo súčasťou "odpustov" a iných duchovných slávností v Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchii.

Podľa pravoslávnej tradície koláč predstavuje žertvu, vďakyvzdanie Bohu za to, že skrze žertvu Isusa Christa sme boli spasení., čiže symbolizuje samého Christa – Chlieb života. Červené víno, ktoré sa takisto používa pri požehnaní a lámaní koláča, symbolizuje Christovu Krv. 
Ďalším symbolom pri tomto obrade je zapálená sviečka, ktorá predstavuje Christa – Svetlo sveta, ktoré nás osvecuje a posväcuje.
Koláč prináša hospodár slávnosti, či gazda v domácich podmienkach... Pri zapálenej svieci sa nad koláčom a vínom číta modlitba požehnania a následne, za spevu tropárov: Isaije likuj..., Svjatyji mučenicy..., Slava Tebe Christe Bože..., sa koláč pozdvihuje a otáča (smerom zľava doprava). Koláč sa otáča tak, aby sa ho všetci dotýkali (ktorí nedočiahnu priamo na koláč sa držia ramena toho, kto stojí pred ním), čím sa pri „lámaní koláča“ vytvára jedno celistvé modlitebné spoločenstvo pri chlebe symbolizujúcom Christa, ktoré sa navzájom pozdravuje radostným „CHRISTOS POSREDI NAS – JEST I BUDET! CHRISTOS MEDZI NAMI – JE A BUDE!“ Nakoniec sa koláč narezáva v tvare kríža, prelieva posväteným vínom a rozdáva prítomným ako požehnanie.


 

S prianím hojných Božích milostí - o. Nikodím +

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode