PRVÝ PRAVOSLÁVNY MONASTIER V PARAGUAJI

05.03.2013 12:36

 

V dňoch 14. – 17. februára 2013 pobýval na dušpastierskej vizitácii v Paraguaji arcibiskup Jeremiáš (Ferens), eparcha ukrajinskej pravoslávnej eparchie Južnej Ameriky, ktorá patrí do jurisdikcie Konštantínopolského patriarchátu. Do tejto eparchie patrí aj šesť farností v samotnom Paraguaji. Počas svojej dušpastierskej vizity arcibiskup Jeremiáš navštívil tri z nich – 14. februára v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Santo Domingo slúžil Veľkú večerňu; 15. februára, na sviatok Stretnutia Hospodina so Simeónom (celá eparchia sa totiž riadi juliánskym kalendárom), slúžil archijerejskú liturgiu v chráme sv. Michala Archanjela v Capitan Miranda, kde tiež postrihol piatich hypodiakonov; a 16. februára v chráme Povýšenia sv. Kríža v meste Alvorada slúžil moleben.

Najvážnejším momentom celej jeho vizity bolo posvätenie prvého pravoslávneho monastiera v Paraguaji. Prvým igumenom nového Stritenského monastiera sa stal o. Dimitrij (Castilhos de Oliveira). Počas slávnostnej sv. liturgie bol pre paraguajské pravoslávne spoločenstvo vysvätený takisto nový diakon o. Michal Babak.

V Paraguaji žije skoro 7 miliónov obyvateľov. Úradným jazykom je španielčina a jazyk guarani (jeden z pôvodných jazykom miestnych indiánov). Najväčšiu skupinu medzi pravoslávnymi v Paraguaji tvoria ukrajinskí prisťahovalci, v mnohých prípadoch žijúci v imigrácii už tretiu generáciu. Svoj chrám v hlavnom meste Asunción majú takisto ruskí pravoslávni veriaci. Pravoslávne chrámy a farnosti zbudované pre potreby imigrantov z pravoslávnych krajín však čoraz viac priťahujú aj pôvodných, domorodých obyvateľov.

Na základe: ecclesia.com.br., cerkiew.pl.

- nikodim

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode