Pri peci sa dá zohriať, ale aj popáliť

09.10.2012 21:14

 

Keď začneme hovoriť o bosorkách zlietajúcich sa na metlách na sabath pri splne mesiaca, o čarodejníkoch, kdesi v jaskyni miešajúcich svoje elixíry, mnohí sa nad týmito postavičkami, ktoré, zdá sa, do moderného sveta nepatria, len pousmejú, alebo iní sa prenesú do detských čias, keď sa po večernej rozprávke báli vystrčiť hlavu spod periny. Ale uvedomili sme si niekedy, že keď si odmyslíme sladký nádych rozprávky, zostane nám tvrdá realita duchovného ohrozenia nášho telesného i duchovného života, ktorá neraz na nás číha v pohodlí nášho domova – aj to sú výdobytky modernej doby. Vôbec sa nemusíme zodvihnúť zo svojej obývačky, od televízie, internetu, a cez rôzne mysteriózne filmy spolu s ich hrdinami prechádzame iniciáciami (zasväteniami) okultizmu., dokonca vlastným deťom sme schopní kúpiť „kurz zasvätenia do mágie“ so všetkými dielmi Harryho Pottera. Všimli ste si niekedy lepšie obal vášho obľúbeného čaju? Lebo niekedy sa ľahko môže stať, že tou šálkou horúceho čaju sa nepriamo stanete spoluúčastníkmi rituálu „pitia čaju“ v nejakej pohanskej svätyni, kdesi na ďalekom východe. Tiež ma nedávno „milo“ prekvapil nejaký budhistický láma usmievajúci sa z obalu krabičky čaju, ktorý so svojim „požehnaním“ stál na počiatku zdarného a výnosného obchodu s týmto výrobkom.

Christos prišiel na tento svet, aby strhol putá zotročenia a dal ľudstvu slobodu Božích detí. Lenže súčasná doba je tak duchovne dezorientovaná, že ľudia si sami, dobrovoľne, nasadzujú okovy, a ešte sa nimi chvália ako s ozdobnými náramkami. Neraz je to z vlastného rozhodnutia, ale často krát s nevedomosti. A keď prichádza precitnutie, ťažko sa hľadá cesta k oslobodeniu, keď človek nepozná Mesiáša, Záchrancu, Vykupiteľa Hospodina Isusa Christa, a sám nemá síl, aby sa vyslobodil.

Gazdovský rozum hovorí, že lepšie je vyhnúť sa jame, ako sa z nej potom škriabať von. Preto, ponúkame na základe skúseností, s ktorými sa duchovní stretávajú v pastorácii, vypracovaný zoznam najrozšírenejších duchovných ohrození, cez ktoré démoni pôsobia a ničia telesný a duchovný život človeka v dnešnej dobe.

 

Ja som, Hospodin tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, - hovorí Boh ústami proroka Mojžiša. Nie nadarmo je toto prikázanie prvým. Jeho porušenie nesie so sebou ďalekosiahle následky – človek odmieta slobodu, ktorú mu núka Boh a vyberá si otroctvo. Preto aj na začiatku tohto zoznamu je práve služba iným bohom, než Jedinému.

 

1. Modloslužba (idolatria) – je hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu; oddávanie cti pohanským božstvám, anjelom, démonom, ľuďom, bôžikom i neživým predmetom, a vlastne tým je zrieknutie sa Jediného pravého Boha. Môže mať charakter aktívny i pasívny.

a) aktívne:

- Satanské sekty, vyznávajúce kult padlého anjela, uzatvorenie zmluvy s diablom (v mysli, či podpísaním dokumentu, neraz vlastnou krvou), satanské rituály (čierne omše, rituálne znásilnenia, vraždy, mučenie).

- Intelektuálny satanizmus, ktorý je vzburou proti Bohu i morálke, neuznáva diabla ako zosobnené zlo, reálnu bytosť, ale ako temnú stránku ľudskej osobnosti.

- Uctievanie starovekých, pohanských božstiev – Z jednej strany multikultúrna, migrujúca spoločnosť napomáha prenikaniu cudzích kultov zviazaných s budhizmom, hinduizmom aj na tradičné kresťanské územia. Zo strany druhej, táto nábožensko-kultúrna expanzia vyvolá hnutie sebazáchovy vlastnej identity, a to cez návrat k starým, predkresťanským koreňom, germánskym, slovanským (obnovovanie kultov starej viery), čoho sme tiež svedkami v dnešnej Európe.

- Uctievanie starovekých pohanských posvätných miest a predmetov (amulety).

- Oddávanie úcty ľuďom, ktorý sa vyhlasujú za boha, alebo jeho vtelenie (napr. Dalai Láma, Sai Baba).

- Neopohanstvo – vzostupný návrat šamanizmu.

b) pasívne:

- Pasívna účasť v modloslužobných rituáloch cez rôzne mysteriózne filmy., prebývanie na miestach zviazaných so satanistickými a pohanskými rituálmi (nebezpečenstvo obetovania diablovi, bôžkom – modlitebné valčeky, zapálenie vonnej tyčinky pri návšteve pohanského chrámu atď.

- Nosenie amuletov a talizmanov, vlastnenie sošiek bôžikov, démonov, mystických znakov atď. Neraz hovoríme, že sme kresťania, a ťažko v našom byte nájsť kríž, ale v obývačke nad kozubom tróni Budha, či máme poličky plné sloníkov pre šťastie atď. – veď sú to len suveníry z dovolenky...

- Neúmyselné mantrovanie, spev, či recitovanie pohanských modlitieb. Toto ohrozenie je zvlášť nebezpečné pre mladých, vychádza z rôznych podôb modernej hudby s jej šifrovaným, podprahovým obsahom, ktoré vplývajú a usmerňujú psychiku. Následok: hyperaktivita detí predškolského a školského veku, prepletené záchvatmi hnevu, agresie., melanchólia a sklony k samovražde v období dospievania atď.

 

2. Okultizmus – využívanie tajomných energií, síl či schopností

a) aktívne:

- Ezoterika – hľadanie tajomného poznania; účasť na ezoterických stretnutiach., alchýmia, parapsychológia, teozófia, na gnosticizme založené kurzy odkrývania tajomného poznania, waldorfské školy, kabalistika a slobodomurárstvo. 

- Jasnovidectvo a telepatia – odkrývanie minulých a budúcich vecí., čítanie myšlienok na diaľku, pokusy „prebratia kontroly“ nad myslením a konaním iných.

- Iniciácia (zasvätenie) do praktík jogy, transcendentálne meditácie a ďalšie východné techniky majúce otvorene, či neraz skryto, náboženský charakter., ďalej sú to rôzne formy „rozvíjania duchovna“ cez východné bojové umenia, či pracovanie s energiami (tai-chi, zen atď.).


b) pasívne:

- Povolenie iným používať „energie“ na sebe samom, väčšinou s cieľom uzdravenia; K tomu tiež patrí aj nevedomé podrobenie sa týmto praktikám napr. v detstve (zhadzovanie uhlíkov, spľuvovanie atď., ktoré žiaľ Bohu fungujú aj v kruhoch cirkevného prostredia ako tolerovaný prvok „ľudového“ náboženské života.

 

3. Mágia, čary, kliatby – (elementy okultizmu) všetko to spočíva iba na túžbe získať moc nad ľuďmi a udalosťami cez čarovanie, preklínanie a iné služby bosorákov, čarodejníc, černokňažníkov – Budí to úsmev na tvári, však? Možno len preto, že dnes ich pod týmto názvom nenájdete, ale majú moderne zariadené kancelárie, s vypísanou ordinačnou dobou a cenami za svoje psychotronické, bioenergetické, telepatické služby.

a) aktívne:

- Mágia “čierna” a “biela; tu patria všetky praktiky čarovania – makumba, voodoo, vicca atď., ale aj silne rozšírené v dedinskom prostredí ľudové liečiteľstvo., počarovanie (lat. maleficium), alebo hodenie kliatby tzv. porobenie., ďalej kartárstvo, numerológia, horoskopy, anjeloterapia (Napriek tomu, že mnohým, čítajúc tieto riadky, napadne svet rozprávok, všetky tieto okultné praktiky sa veľmi úspešne ponúkajú vo všetkých mestách a mnohých dedinách košického kraja (čo mám presondované; ale platí to na celú SR), kde bohužiaľ veľmi úspešne kaličia národ čakajúci dlhé hodiny na prijatie u týchto „lekárov“).

b) pasívne:

- Stať sa obeťou počarovania (porobenia), kliatby, urieknutia.

- Čítanie horoskopov a literatúry s tematikou mágie a okultizmu.

- Detské hry na mágiu – vyvolávanie duchov, i napr. veľmi nebezpečné prezentovanie a účasť detí na satanskom sviatku Helloween.

 

4. Špiritizmus – vyvolávanie duchov, anjelov a astrálnych sprievodcov.

- Nekromancia, vyvolávanie duší zomrelých a pokusy nadviazania kontaktu s nimi; médionizmus, či automatické písanie.

- UFO – nadviazovanie kontaktov s „mimozemskými civilizáciami“; chaneling (astrálne cesty s mimozemskými sprievodcami).

- exorcizmus (vyháňanie diabla) poza hranice Cirkvi (nebezpečenstvom môžu byť „kresťanské“ spoločenstvá bazujúce na charizmatickej obnove; rozprávanie v jazykoch

 

5. „Prírodné“ liečenie – tu patria všetky metódy paramedicíny bazujúce na „prírodných“, ale nie celkom definovaných energiách ponúkajúcich zdravie.

a) aktívne:

- Bioenergoterapia, bioterapia, reiki.

- Prútkarstvo, kyvadielka, feng-shui, získavanie energie z pyramíd.

- Hypnóza, autohypnóza, homeopatia, ľudové liečiteľstvo (šarlatánstvo – nemá nič spoločné s liečením bylinkami, ktoré dal človeku Boh; je rozdiel dať si na zápal vývar z harmančeka, ako použiť ten istý harmanček zberaný do sv. Jána, za jasnej noci, 3 krát cez plece spľuvujúc a odčitujúc modlitbu Otčenáš – ale o tom, v ďalšom pokračovaní našej témy !!! ).

- Liečenie na diaľku, čiže cez vysielanie energie – fluidov; akupunktúra i akupresúra (liečenie „energiou chi“ – otváranie tzv. energetických kanálov „čakramov“.

- Liečenie farbami, kameňmi, kryštálmi atď.

b) pasívne:

- Podrobenie sa všetkým vyššie spomenutým metódam nevedomky, napr. v detstve.

 

6. Manipulovanie vedomím – vnáranie sa do tranzu cez zvuk, či obraz

a) aktívne:

- Manipulácie iných cez zvuk a obraz (napr. moderná hudba, videoklipy odovzdávajúce satanský odkaz na podprahovej báze), sprevádzané s podporou používania alkoholu, drog atď.

b) pasívne:

- Počúvanie hudby s podprahovým odkazom, medzi tým mnohé skladby relaxačné; hudba s otvoreným satanským odkazom Blackmetalu, hard-rocku, deathmetalu.

 

7. HRIECH, ZÁVISLOSŤ, SEXUÁLNE DEVIÁCIE I BOŽIE DOPUSTENIE

- Dobrovoľné, vedomé a dlhodobé zotrvávanie v ťažkom hriechu, či pod ovládaním závislostí (drogy, alkohol a pod.)., sexuálne deviácie, počítačové hry vťahujúce človeka do virtuálneho sveta so  satanistickým a okultným podtónom, otvárajú bránu k pôsobeniu zlého v živote človeka.

- Abort (zabíjanie nenarodených detí) a nakoniec samotné Božie dopustenie, kedy Boh z lásky k človeku dopustí chvíľkové ovládnutie človeka do moci zlého ducha (čo vidíme napr. v živote spravodlivého Jóba), ktoré môže mať charakter - útoku (chvíľkový) alebo posadnutosti (dlhodobé pôsobenie zlého ducha).

Keď sa človek začíta do tohto zoznamu, uvedomí si, koľkokrát sa už obtrel okolo tejto rozpálenej pece a len z milosti Božej sa nespálil... 

 

jerej Dušan N. Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode