POSVÄTENIE A LÁMANIE KOLÁČA

29.08.2016 23:14

 

 

Súčasťou cirkevných obradov, ako aj rodinných slávností srbských pravoslávnych veriacich, je tzv. lámanie „slávskeho“ koláča. Po prvý krát bol tento koláč lámaný aj pri tohtoročných duchovných slávnostiach v Nižnej Rybnici.

Podľa pravoslávnej tradície koláč predstavuje žertvu, vďakyvzdanie Bohu za to, že skrze žertvu Isusa Christa sme boli spasení., čiže symbolizuje samého Christa – Chlieb života. Červené víno, ktoré sa takisto používa pri požehnaní a lámaní koláča, symbolizuje Christovu Krv. Ďalším symbolom pri tomto obrade je zapálená sviečka, ktorá predstavuje Christa – Svetlo sveta, ktoré nás osvecuje a posväcuje.

Koláč prináša hospodár slávnosti, či gazda v domácich podmienkach – u nás toho roku to bol brat Viliam Fencík z Vinného, čtec katedrálneho chrámu, ktorý krásne zdobený koláč sám upiekol a žertvoval pre túto slávnosť. Pri zapálenej svieci sa nad koláčom a vínom číta modlitba požehnania a následne, za spevu tropárov: Isaije likuj..., Svjatyji mučenicy..., Slava Tebe Christe Bože..., sa koláč pozdvihuje a otáča (smerom zľava doprava). Koláč sa otáča tak, aby sa ho všetci dotýkali, čím sa aj pri našom „lámaní koláča“ vytvorilo jedno celistvé modlitebné spoločenstvo pri chlebe symbolizujúcom Christa, ktoré sa navzájom pozdravovalo radostným „CHRISTOS POSREDI NAS – JEST I BUDET! CHRISTOS MEDZI NAMI – JE A BUDE!“ Nakoniec sa koláč narezáva v tvare kríža, prelieva posväteným vínom a rozdáva prítomným ako požehnanie.

Aj takéto krásne chvíle tvorili tohtoročné duchovné slávnosti pri ikone klokočovskej Bohorodičky v Nižnej Rybnici.

- nikodím

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode