PÔST OTVÁRA DVERE K ŽIVOTU

13.04.2013 08:59

Na jar v r. 1955, v jednom zo smutne známych pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze, väzni netrpezlivo očakávali, či nepríde nariadenie, ktoré by im prinieslo vytúženú slobodu. V tomto čase totiž boli poniektorí oslobodení. Všetci sa za to modlili.

Vtedy jeden z väzňov – kňaz, prišiel s týmto návrhom: "Všetci dobre vieme, že sv. Nikolaj je veľkým orodovníkom pred Bohom, pomocníkom a divotvorcom. Koľko krát tí, ktorí sa k nemu utiekali, na jeho príhovor dosiahli dobré veci, o ktoré prosili?! Poďme sa k nemu aj my modliť za naše oslobodenie, veď o niekoľko dní je jeho sviatok – Spomienka prenesenia jeho sv. ostatkov. Pridajme k modlitbe aj trojdňový pôst pred týmto sviatkom". Väzni súhlasili s pôstom, aj keď nejesť tri dni v drsných podmienkach pracovného tábora bolo veľkou obetou. Azda aj z tohto dôvodu, keď nadišiel čas tohto pôstu, mnohí cúvli. Nakoniec sa k pôstu pridalo len 26 väzňov a kňaz, ktorý prišiel s týmto návrhom.

Na sviatok Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja pred nastúpených väzňov predstúpil veliteľ tábora, aby prečítal zoznam tých, ktorí budú prepustení na slobodu. Na zozname bolo 27 mien - Všetci, ktorí sa postili. S veľkou radosťou poďakovali Bohu, Ktorý tak mocne koná na príhovor Svojich svätých.
 

Z knihy protojereja Valentína Birjukova, Nevymyslené histórie; preklad otec Nikodim

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode