Nový antiochijský patriarcha Ján X.

22.12.2012 17:06

 

Novým antiochijským patriarchom bol dnes, v pondelok 17. decembra 2012, zvolený v libanonskom monastieri Balamand, kde zasadala Posvätná Synoda Antiochijského patriarchátu, doterajší metropolita západnej a strednej Európy  Ján, ktorý sa podľa počítaní antiochijských patriarchov stane Jánom X.

Jeho Blaženosť Ján X., patriarcha veľkého mesta Antiochie, Sýrie, Kilikie, Mezopotámie a celého Východu, sa narodil v roku 1955 v meste Latakia v Sýrii. V roku 1978 ukončil teologické štúdia na Teologickej fakulte Balamandskej univerzity v Libanone. V roku 1979 bol vysvätený na diakona a v roku 1983 na kňaza. V štúdiu pokračoval na Aristotelovej univerzite v Solúne (Grécko), kde obhájil doktorát  na tému Sviatosť krstu: historická, teologická a liturgická štúdia. V Solúne študoval aj byzantskú cirkevnú hudbu. Medzi rokmi 1981 až 2008 bol profesorom Teologickej univerzity v Balamande.

V roku 2008 bol zvolený za metropolitu západnej a strednej Európy Antiochijského patriarchátu so sídlom v Paríži.

Antiochijská pravoslávna cirkev (oficiálny názov Grécky pravoslávny patriarchát Antiochie a celého Východu, arabsky بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذك) je autokefálna miestna cirkev, jeden zo štyroch starobylých patriarchátov všeobecnej Cirkvi. Podľa tradície bola založená sv. apoštolmi Petrom a Pavlom okolo roku 37 po Christu. Od roku 451 je nazývaná patriarchátom.  Z Antiochijskej cirkvi vzišli také významné osobnosti ako sv. Ján Zlatoústy, konštantinopolský patriarcha, ctih. Ján Damašský, ctih. Hilarion Veliký a mnohí ďalší.  Jurisdikcia Antiochijského patriarchátu  zahŕňa Sýriu, Libanon, Irák, Kuvajt a eparchie v Európe, severnej a južnej Amerike, Austrálii. Nakoľko väčšina veriacich je arabskej národnosti,  hlavným liturgickým jazykom cirkvi je arabčina, v diaspore často kombinovaná s miestnymi jazykmi.

Patriarcha Ján X. sa ujíma vedenia cirkvi v ťažkom období občianskej vojny v Sýrii, kde sa v jej hlavnom meste Damasku nachádza aj hlavné sídlo patriarchátu.  V jeho neľahkej službe mu veriaci a duchovní michalovsko-košickej eparchie  na čele so svojim arcibiskupom kyr  Jurajom, ktorý novozvoleného patriarchu osobne pozná dlhé roky, vyprosujú múdrosť a silu Ducha svätého. NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA, BLAŹENNIJŚIJ VLADYKO! Eis polla eti, Makariotate Despota!

zdroj: mkpe.orthodox.sk

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode