NA KRÉTE DOŠLO K ZRADE PRAVOSLÁVIA

15.11.2016 09:27

 

Metropolita kalavritský Ambrozij

NA KRÉTE DOŠLO K ZRADE PRAVOSLÁVIA

 

Atény, 14 novembra 2016

 

So značne tvrdou kritikou dokumentov, prijatých na Kréte, vystúpil metropolita kalavritský Ambrozij. Stretnutie na Kréte charakterizoval, ako „domnelý Svätý a Veľký Snem“ a konštantínopolského patriarchu Bartolomeja obvinil, že „naniesol ranu svätému Pravosláviu a doširoka otvoril dvere (heréze) ekumenizmu“, - informuje portál Agionoros.ru.

Podľa slov vladyku, na Kréte „došlo k zrade pravoslávnej viery“. Táto zrada vychádza z faktu uznania existencie iných kresťanských „Cirkví“, okrem „Jednej, Svätej a Apoštolskej“ Pravoslávnej Cirkvi. „Ešte včera sme ich nazývali „kresťanskými vierovyznaniami, - so zármutkom konštatuje metropolita Ambrozij, - a teraz dostali pomenovanie CIRKVI“. - „Takto na Kréte prevládlo poblúdenie... Dnes sme priznali druhým konfesiám právo na „historické pomenovanie“ „Cirkev“, a ďalšie z budúcich pokolení ich už uzná za rovnoprávne Cirkvi“.

Vladyka vyjadril názor, že v našom čase ekumenizmus už nerobí „nesmelé kroky, ale skoky“. Podotkol, že ak plnosť Cirkvi neodvrhne prijaté na Kréte chybné a zavádzajúce dokumenty, v budúcnosti bude mať patriarcha Bartolomej voľné ruky a bude konať „nekontrolovateľne“. V závere svojho posolstva metropolita Ambrozij vyzval všetkých k „konsolidácii v boji za pravoslávnu vieru“.

- nikodim

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode