NA CYPRE ZAMYROTOČILA IKONA SV. JURAJA

14.05.2013 13:04

 

Na Cypre, v paschálny pondelok 6. mája, kedy tiež pripadol sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, práve v chráme tohto svätca, sv. Juraja, vo farnosti Kampii-Farmakas v provincii Nikozia, sa stali počas bohoslužieb veriaci svedkami veľkého zázraku.

V čase sv. Liturgie veriaci spozorovali, že z ikony patróna chrámu vyteká hustá tekutina príjemnej vône. O čo viac, keď chceli túto ikonu vyniesť na tradičnú procesiu okolo chrámu, zistili, že stala sa omnoho ťažšou ako inokedy – až šesť mužov bolo potrebných, aby ju udržali, čo sa nikdy pred tým nestalo.

Hneď o tom informovali miestneho biskupa Tamassy a Oriny Izaiáša, pod ktorého správu farnosť patrí. Vladyka v krátkom čase prišiel do farnosti so skupinou expertov, ktorí potvrdili, že skutočne, nie je možné potvrdiť žiadne prirodzené vysvetlenie myrotočenia ikony.

Myrotočivá ikona sv. Juraja z Kampii-Farmakasu je z 15. stor., a pred 12-timi rokmi prešla reštauráciou. Krátku reportáž o tomto nezvyčajnom jave si môžete pozrieť na www.youtube.com/watch?v=4SqGSeqH9Sg.


Na základe: radiosvetigora.wordpress.com

- o. nikodim

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode