MODLITEBNÝ POCHOD ZA UNESENÝCH METROPOLITOV

14.05.2013 13:08

Minuli už skoro tri týždne od únosu dvoch metropolitov v Sýrii. Sýrski kresťania, ktorí teraz, v čase občianskej vojny ničiacej ich vlasť, tak silne potrebujú útechu a podporu, v najdôležitejšom čase kresťanského roka, vo Strastný a Paschálny týždeň, boli obraní o svojich pastierov. Apel hierarchov jednotlivých miestnych cirkví, medzi nimi aj patriarchov konštantínopolského Bartolomeja a moskovského Kyrila, nezmäkčili srdcia únoscov.

Z toho dôvodu, pravoslávna farnosť Presvätej Bohorodičky v štvrti Akar v Tartouse, zorganizovala 11. mája 2013 večer posvätený modlitbe za unesených metropolitov a za pokoj v Sýrii. Modlitebnému stretnutiu predsedal pravoslávny tartouský metropolita Afanasij (Fahd) a sýrsko-maronitský metropolita Safity Dimitrij (Sherbak) spolu s duchovenstvom obidvoch cirkví. Prítomný bol takisto maronický metropolita Tartousu Ilija (Sulejman), zastupujúci jednu z uniatských, východných katolíckych cirkví, nachádzajúcich sa v susednom Libanone. Paschálne hymny s farským chórom spievali všetci v hojnom počte zhromaždení veriaci. Niektoré časti viedol maronitský chór. Všetci spolu sa modlili, aby zmŕtvychvstalý Christos, Víťaz nad smrťou, zachránil Sýriu od všetkého zla a privrátil zemi pokoj, lásku, a takisto prosili za unesených metropolitov Pavla (Yazigi) a Jána (Ibrahima).

Po týchto modlitbách sa všetci zhromaždení veriaci so zapálenými sviecami v rukách, s krížom na čele, vybrali ulicami Tartousu, aby zademonštrovali svoju vieru a nesúhlas so súčasným dramatickým postavením kresťanského spoločenstva v tomto kraji, ktorý ako jeden z prvých prijal zvesť o zmŕtvychvstalom Christovi a vydal svetu mnohých veľkých svätých, ako napríklad sv. Efrém Sýrsky, či sv. Ján Damaský.

Bohužiaľ, následného dňa, v nedeľu 12. mája 2013, neznámi útočníci zaútočili na viac než 1500 ročný pravoslávny monastier sv. Proroka Eliáša v Al-Qusair (20 km od Libanonských hraníc). Ako informoval igumen monastiera, otec Gadir (Ibrahim), útočníci zničili dokonca prestol, takisto baptistérium (krstiteľnicu), zvonicu i ostatný chrámový inventár. Podľa názoru otca igumena, tohto znesvätenia sa nemohol dopustiť žiaden Sýrijčan, keďže prorok Eliáš je uctievaný takisto i moslimami, a taktiež monastier je považovaný za kultúrnu pamiatku. O. Gadir preto podozrieva, že za týmto strašným útokom stoja rebelanti najatí zo zahraničia.

Na základe zahraničných informačných agentúr,

- o. nikodim

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode