„Malý odpust“ v Nižnej Rybnici

27.11.2012 16:43

Sviatok sv. veľkomučenice Kataríny, alexandrijskej

V r. 2008, s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, bola v nižno - rybnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uložená ikona sv. veľkomučenice Kataríny, alexandrijskej s časticou jej sv. ostatkov. Od toho času sa už piaty rok schádzajú veriaci, aby v deň jej liturgickej pamiatky /24. novembra (nov. štýl)/ oslávili Hospodina Boha a sv. Katarínu, ktorá Ho tak milovala, že pre Neho a svätú Christovu vieru bola ochotná obetovať aj svoj vlastný život, za čo ju Boh obdaroval korunou víťazstva a Cirkev ju slávi ako Christovu veľkomučenicu.

Aj tohto roku, v dňoch 23. – 24. novembra, sv. veľkomučenica Katarína zozbierala svojich ctiteľov do pútnického chrámu v Nižnej Rybnici.

Liturgické slávnosti začali už v predvečer sviatku večerňou, ktorú v spoločenstve miestnych veriacich slúžil správca farnosti - jerej Dušan N. Tomko. V samotný deň sviatku mohol chrám privítať okrem domácich veriacich aj pútnikov z okolitých farností, ktorí tu prišli so svojimi duchovnými, a tiež nášho archijereja – Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, ktorý predsedal slávnostným bohoslužbám.

Po akafiste sv. Kataríne nasledovala sv. liturgia, ktorú spolu s vladykom Jurajom slúžili duchovní: mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník arcibiskupského úradu a správca farnosti Sobrance, ktorý bol zároveň aj sviatočným kazateľom, prot. Marián Čičvák, sobranecký arcidekan a správca farnosti Úbrež, prot. Peter Bzík, správca farnosti Šamudovce, jerej Ivo Ozimanič, správca farnosti Bežovce a miestny duchovný, jerej Dušan N. Tomko. Počas bohoslužieb mnohí veriaci pristúpili k tajine pokánia, aby sa následne s čistým srdcom mohli v Eucharistii zjednotiť s našim Hospodinom a Spasiteľom Isusom Christom. Bohoslužieb „malého odpustu“ – sviatku sv. Kataríny sa zúčastnila taktiež starostka obce Nižná Rybnica, pani Bc. Božena Hofferová.

Túto našu milú slávnosť sme zakončili pomazovaním posväteným olejom za spevu mariánskych piesní a pohostením, ktoré v chráme pre pútnikov pripravili naše ženy, ktorým aj touto cestou patrí vysloviť veľké poďakovanie.

Nech Hospodin Boh Svojou milosťou, ktorú nám preukazuje aj cez Svoju mučenicu sv. Katarínu, vedie nás všetkých cestou pravej viery, pre ktorú sv. Katarína s láskou prijala mučenie a smrť; nech nám pomôže dobre obstáť v každodenných skúškach a nástrahách, ktoré pred nami kladú telesní i duchovní nepriatelia; nech nám pomôže upevniť sa vo svätej pravoslávnej viere a dá sily a darov Svojho Svätého Ducha niesť svetlo Pravoslávia hľadajúcim a zmietaným v chaose a neistote dnešného sveta; daruje nám slzy pokánia a v nás samých zapáli oheň túžby byť blízko Boha – túžby, ktorou horela aj sv. Katarína, ktorú oslavujúc s vierou prosíme: SVJATAJA VELIKOMUČENICE JEKATERINO, NEVISTO CHRISTOVA PREMUDRAJA, MOLI BOHA O NAS!

Jerej Dušan N. Tomko, správca farnosti Nižná Rybnica

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode