Čtyři dny v Polsku

30.06.2012 16:39

Ústredie Praha -  Delegace naší církve, jež tvořil metropolita Kryštof, biskup Jáchym a prot. Mgr. Ján Novák pobývala ve dnech 23. – 26. 6. 2012 na oficiální návštěvě v Polsku.
První jejich cesta vedla do katedrálního chrámu sv. Máří Magdalény na všenoční bdění. Po jeho skončení a vzájemných proslovech metropolita Sáva vyznamenal celou delegaci Řádem sv. Máří Magdalény. Vladyka metropolita Kryštof ve svém poděkování připomenul význam nadcházejícího cyrilometodějského jubilea a pohovořil o přípravách našeho místního sněmu věnovaného otázkám krize rodiny. Proto též dostal metropolita Sáva jako symbolický dar křišťálové zobrazení Svaté rodiny. Bohoslužeb i následující slavnostní večeře se účastnili další členové Posvátného synodu Polské pravoslavné autokefální církve: vladyka Szymon, arcibiskup lodžský a poznaňský, a vladyka Jerzy (Georgij), biskup siemiatycký a kaplan Polské armády.
Následujícího dne, v neděli 24. 6., se konala archijerejská sv. liturgie v katedrále Proměnění Páně města Lublinu, kterou v 17. století zakládal sám sv. Petr Mogila. Kromě metropolity Sávy, metropolity Kryštofa a vladyky Jáchyma se jí zúčastnili další polští a ukrajinští biskupové: metropolita Simeon, arcibiskup Avel, arcibiskup Mitrofan, arcibiskup Alexander a biskup Georgij. Po společném obědě odcestovali všichni hierarchové do monastýru sv. Onufrije Velikého v Jablečném na hranicích s Běloruskem, který zbudovali monaši na místě zázračného objevení jeho svaté ikony. Monastýr je stavropigiální. Jako igumen zde slouží sám metropolita Sáva, a nebo jeho náměstek archimandrita Afanasij.
Delegace přicestovala do Jablečného vpředvečer svátku svatého Onufrije Velikého, kdy do monastýru míří stovky věřících. Po všenočním bdění se sloužili čtyři sv. liturgie: poslední slavnostní konala delegace spolu s metropolitou Sávou. Závěrečného procesí kolem chrámu se zúčastnilo 12 archijerejů, několik desítek duchovních a na tisíc poutníků. Metropolita Kryštof ve svém pozdravu poděkoval metropolitu Sávovi za pozvání na svátek sv. Onufrije a vyjádřil obdiv nad hlubokou vírou věřících, jejich obětavosti a lásce k pravoslaví.
Ještě téhož dne navštívili další věhlasný monastýr a poutní místo Grabarku. V monastýrském chrámu Proměnění Páně je přivítala matka představená igumena Hiermania a sestry monastýru. Obdivovali les křížů, které na Svatou horu přinesli poutníci.
Poslední den návštěvy v úterý 26. 6. delegaci v doprovodu metropolity Sávy přijal ministr polské vlády pověřený spoluprací s místními církvemi pan Michal Boni. Přijetí se konalo v sídle předsednictva vlády za účasti zástupce ministra p. Vladimíra Karpinského a ředitele p. Josefa Ružanského, který delegaci vítal a loučil se s ní na letišti. Hlavním tématem rozhovoru byla úloha pravoslavné církve v dnešní sjednocené Evropě a obsah připravovaných církevních zákonů.
Po tomto přijetí metropolita Sáva ukázal návštěvě historické centrum Varšavy, kde se nalézá kaple Sv. Trojice v činžovním domě, který vlastní pravoslavná církev. Původně zde stál veliký chrám Sv. Trojice zcela zničený během varšavského povstání roku 1944. Chrám nebyl po válce obnovený. Magistrát na jeho místě postavil činžovní dům. Teprve před deseti lety se až vladyku Sávovi podařilo získat zpět alespoň onen po válce zbudovaný dům, kde je teď kaple pro potřeby bohoslovců a možnost ubytování pro duchovní a studenty.
Před cestou na letiště navštívili ještě pravoslavný hřbitov na Woli. Modlili se u hrobů varšavských metropolitů i ve hřbitovním chrámu ct. Jana Lestvičnika a přijali pohostinství místního duchovního správce prot. Mikolaje Lenczewského.
Čtyři dny v Polsku prohloubily naše přátelství s představiteli Polské pravoslavné církve a umožnily více poznat její historii i současný život.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode