Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici

23.08.2012 20:46

Presvjataja Bohorodice, spasi nas!

Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici

Už niekoľko rokov sa tradične koncom augusta schádzajú veriaci zo všetkých kútov našej eparchie do Uspenského chrámu v Nižnej Rybnici, aby oslávili Matku Božiu, Ktorá tu cez Svoju čudotvornú klokočovskú ikonu vylieva hojné milosti na všetkých, ktorí sa k Nej s vierou utiekajú.

Tohtoročné Celoeparchiálne slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 18. – 19. augusta, sa niesli v duchu, práve pred rokom v nižno - rybnickom chráme vyhláseného Roka Rodiny. Celú duchovnú atmosféru vytvárala a posväcovala prítomnosť sv. ostatkov spravodlivých rodičov Presvätej Bohorodičky sv. Joakima i Anny, a taktiež ostatkov sv. blahoverných kniežat Petra a Feuronie muromských, ktorí sú aj nebeskými patrónmi Roka Rodiny v našej eparchii.

Celonočné modlitebné stretnutie pri Matke Božej Klokočovskej započalo bohoslužbami Vsenočného bdenia, ktorému predsedal Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko – košický, za spoluslúženia duchovných – igumena Serafima (Fedíka), prot. Michala Džugana, prot. Mariána Čičváka, miestneho duchovného, jereja Dušana N. Tomka a arcidiakona Matúša Spišáka.

Po besede s vladykom Jurajom, ktorý odpovedal na otázky veriacich, týkajúcich sa aktuálneho života eparchie, obrady pokračovali v slúžení Sv. tajiny Jeleopomazanija (Pomazania olejom). Isto aj prítomnosť sv. ostatkov rodičov Matky Božej Joakima i Anny umocňovala atmosféru viery, nádeje a modlitby a zaplnila chrám veriacimi, ktorí pristúpili k tajine Pomazania, aby vo viere mohli prijať dotyk uzdravujúcej Božej pravice. Následne program pokračoval počas celej noci modlitbami molebnov a akafistov prepájaný spevom veriacich, ktorí počas noci zotrvávali v chráme.

Vyvrcholením celonočného duchovného podvyhu bola prvá sv. liturgia o 6.00 hodine ráno, ktorú slúžili duchovní otcovia – prot. Marek Sedlický, ktorý sa veriacim prihovoril so sviatočným slovom  a prot. Michal Džugan. Tak, ako počas celej noci mnohí pristúpili ku sv. spovedi, teraz sa mohli s čistým srdcom zjednotiť so svojim Hospodinom cez tajomstvo sv. Eucharistie. Duchovnú atmosféru liturgie dotváral spev michalovského katedrálneho chrámu.

Celoeparchiálne slávnosti vyvrcholili v nedeľu slávnostnou archijerejskou liturgiou o 9.00 hodine, ktorú spolu s Vysokopreosvieteným vladykom Jurajom slúžili archimandrita Serafim (Šemjatovskij), mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník ÚER, prot. Marián Čičvák, sobranecký arcidekan, prot. Vladimír Mertzyn, jerej Ivo Ozimanič a správca farnosti – jerej Dušan N. Tomko. Bohoslužbu diakonským slúžením doprevádzal o. arcidiakon Matúš Spišák. Za nádherný doprovod liturgie liturgickým spevom patrí srdečné poďakovanie zboru michalovského katedrálneho chrámu.

Liturgické slávnosti boli zakončené pomazovaním posväteným olejom a tradičným obchodom okolo chrámu s ostatkami sv. spravodlivých Bohorodičov Joakima i Anny, sv. blahoverných Petra a Feuronije, kniežat muromských i sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, ktorej častica sv. ostatkov je uložená v rybnickom chráme a s čítaniami Evanjelií. Nech slovo Božie, ktoré nad nami znelo, nesúc sa v štyri svetové strany, v blahodatnej prítomnosti svätých a pod pokrovom Matky Božej, dotrie aj do naších sŕdc, aby posilnení a obnovení duchovným podvyhom a milosťami tohto dvojdňového modlitebného stretnutia sme v sebe našli dostatok odhodlania viac sa primknúť k nášmu Hospodinovi a Spasiteľovi, Isusovi Christovi, a síl ísť cestou, na ktorú nás povolal – cestu, ktorej cieľ je v dome Otca v Nebeskom Kráľovstve.

jerej Dušan N. Tomko, správca farnosti Nižná Rybnica

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode