Bulharsko má nového patriarchu

26.02.2013 12:19

 

V nedeľu 24.2.2013 bol Všenárodným cirkevným zhromaždením Bulharskej pravoslávnej cirkvi zvolený nový najvyšší predstaviteľ pravoslávnych kresťanov v Bulharsku, metropolita Neofit z Ruse, ktorý bol zároveň tohto dňa slávnostne uvedený (intronizovaný) v sofijskom katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského na stolec sofijských metropolitov a patriarchov Bulharska. Slávnostných obradov sa okrem predstaviteľov ďalších miestnych pravoslávnych cirkví, medzi ktorými bol aj náš metropolita Kryštof, zúčastnili i ďalšie významné osobnosti náboženského, kultúrneho a politického života.

Jeho Svätosť Neofit, patriarcha bulharský, občianskym menom Simeon Dimitrov, sa narodil v roku 1945. V roku 1971 ukončil Sofijskú teologickú akadémiu, svoje štúdia prehlboval i v Rusku. Mníšstvo a kňazské svätenie prijíma z rúk nedávno zosnulého bulharského patriarchu Maxima, ktorému slúžil od r. 1985 ako protosynkel s titulom levkijského biskupa. Zároveň sa venoval výučbe na svojej alma mater, ktorej bol rektorom až do roku 1994, kedy bol zvolený za eparchiálneho biskupa-metropolitu.

K Bulharskej pravoslávnej cirkvi sa hlási okolo 80%  zo 7,3 miliónov  Bulharov v samotnej krajine a v diaspore (vo svete). Bulharsko je podobne ako Česká republika silno zasiahnuté komunistickou a postkomunistickou ateizáciou spoločnosti, takže podľa niektorých údajov iba 10%  oficiálne prihlásených veriacich pravidelne navštevuje chrám.

Patriarcha Neofit sa ujíma kormidla Bulharskej cirkvi v zložitej situácií vnútorných politických turbolencií a silnej ekonomickej a duchovnej krízy. Vyprosujme mu teda veľa Božej milosti a darov Ducha Svätého v neľahkej službe, ku ktorej ho Pán povoláva.

vladyka Juraj

zdroj: mkpe.sk

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode