AKO SA CHRÁNIŤ PRED ZLOM?

06.07.2015 15:07

 

O potrebe požehnania 

a modlitby

 

Ľudský život má každým dňom menšiu cenu... Dnes je až strach žiť – nebezpečenstvá sa na nás valia z každej strany. Každého z nás môžu prepadnúť, okradnúť, potupiť, zabiť. Vnímajúc túto skutočnosť, ľudia sa snažia akosi zabezpečiť, ochrániť sa; niekto si zaobstará strážneho psa, iný si zaobstará zbraň, ďalší svoje obydlie prebuduje na pevnosť...

Strach tejto doby neobchádza ani veriacich, pravoslávnych. Ako ochrániť seba, svojich blízkych? - často sa pýtajú aj naši veriaci. Našou hlavnou ochranou je – Sám Hospodin, a bez Jeho svätej vôle, ako hovorí Písmo, ani len vlas z našej hlavy nespadne (por. Lk 21, 18). To samozrejme neznamená, že v nerozumnej nádeji na Boha budeme provokovať obkolesujúci nás zločinecký svet. Slová "nepokúšaj Hospodina Boha svojho" (Mt 4, 7) by sme si mali dobre zapamätať.

Boh nám dal veľké svätyne pre našu ochranu od viditeľných i neviditeľných nepriateľov. V prvom rade je to kresťanský štít - nateľný kríž, ktorý by sme nemali snímať za žiadnych okolností. Po ďalšie, je to svätená voda a arthos, či prosfora z liturgie, ktoré by sme mali s vierou prijímať každé ráno.

Po ďalšie, kresťan je chránený modlitbou. Mnohí sa už stretli s pásom, na ktorom je text 90 žalmu "Živyj v pomošči Vyšňaho..." a modlitba Čestnému Krížu "Da voskresnet Boh...", a mnohí ho nosia pri sebe. 90 žalm nesie v sebe veľkú silu. Duchovne skúsení ľudia odporúčajú čítať (modliť sa !!!) tento žalm pred každým východom z domu (Je nutné rozlíšiť pojem "čítať modlitbu" a "modliť sa", keďže tu hrozí veľké nebezpečenstvo skĺznutia do mantrovania modlitebných textov s vedomím ich sily, čo sa však mení na cirkevnú mágiu, ktorá s modlitbou, ktorá má viesť k stretnutiu s Bohom nemá nič spoločné !!! Žiaľ, tento duchovný neduh je priam zažratý do života veľkého percenta "veriacich").

Sv. Ignatij (Brjančaninov) radí, aby sme sa pri odchode z domu prežehnali so slovami modlitby: „Zriekam sa ťa, satan, tvojej pýchy i tvojej služby, a zjednocujem sa s Tebou Christe, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen!“ Pravoslávni rodičia nepretržite musia požehnávať svoje deti, znamením kríža ich ohradiť, keď vychádzajú z domu.

Keď sa ocitáme v nebezpečnej situácii, treba sa modliť: „Da voskresnet Boh...“, alebo „Vzbrannoj Vojevode pobediteľnaja...“ (prvý kondak akafistu Bohorodičky), alebo jednoducho, mnoho ráz „Hospodi pomiluj“. Utiekať k modlitbe je treba aj vo chvíli, keď pred našimi očami ohrozujú iného a my nemáme síl ani odvahy, aby sme ho zachránili.

Veľkú silu majú modlitby k svätým Božím, ktorí sa počas svojho pozemského života posvätili službe pomoci a ochrane iným, ako – sv. Georgij Pobidonosec (Juraj Víťazca), Teodor Stratilat, Dimitrij Donský, a netreba zabudnúť na vodcu nebeských vojsk, sv. archistratéga Michala, a takisto nášho Anjela Ochrancu. Každý z nich má od Boha zvláštnu moc dať potrebujúcim silu prekonať prekážky a úklady nepriateľa.

"Keď Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik" (Žalm 126, 1). Preto dom kresťana musí byť posvätený. Milosť posvätenia – Božieho požehnania ochráni obydlie od každého zla. Ak nie je možnosť pozvať kňaza, aby posvätil dom, je potrebné, aby sme sami okropili steny domu, a takisto v znaku kríža požehnali svätenou vodou veraje dverí a okná, modliac sa tropár Krížu "Spasi Hospodi ľudi Tvoja...", alebo "Da voskresnet Boh..."

Samozrejme, akékoľvek prostriedky budú k ničomu, ak žijeme v hriechu; vo svojej zatvrdilosti nevidíme potrebu pokánia vo svojom živote; ak hynie náš duchovný, bohoslužobný a eucharistický život. Potom sa stáva, že to práve preto Hospodin dopúšťa nezvyčajné okolnosti v našom živote, aby nás - zatvrdilých hriešnikov priviedol k Sebe.

 

Nech, každého z Vás ochraňuje Sám Hospodin a Matka Božia prikrýva Svojim materinským pokrovom !!!


Od milostivej ikony klokočovskej Bohorodičky z Nižnej Rybnice

pripravil o. Nikodím

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode