Abdikoval rímsky pápež Benedikt XVI.

19.02.2013 11:21

Dňa 11. februára 2013 priniesli svetové média správu o rezignácii pápeža Benedikta XVI. z úradu rímskeho biskupa.

Po opakovanom spytovaní si vlastného svedomia som pred Bohom dospel k istote, že moje sily pre pokročilý vek už nestačia na náležité vykonávanie úradu (…). Som si dobre vedomý, že táto služba svojou duchovnou povahou sa musí vykonávať nielen činmi a slovami, ale aj utrpením a modlitbou“. - povedal Benedikt XVI.

Je to druhý prípad v histórii, kedy pápež dobrovoľne abdikuje zo svojho úradu. V minulosti podobný krok urobil pápež Celestín V. 13. decembra 1294. Pápež Benedikt XVI. nastúpil na rímsku katedru po zosnulom pápežovi Jánovi Pavlovi II. v máji v r. 2005. Jeho pontifikát končí 28. februára tohto roku.

Benedikt XVI. sa mnohokrát stretol s predstaviteľmi pravoslávnej Cirkvi. Treba pripomenúť, že počas svojej vizity v nemeckom Fryburgu v r. 2011 so sympatiami pripomenul fakt nárastu pravoslávnych v Západnej Európe, pričom iba v Nemecku dnes žije už vyše jeden a pol milióna pravoslávnych veriacich.

Pápež podporoval spoluprácu medzi miestnymi pravoslávnymi Cirkvami, žičiac úspechu v prípravách panpravoslávneho snemu. Neraz pripomínal, že sa zúčastňoval dialógu medzi Pravoslávím a rímskou Cirkvou už ako profesor, a neskôr mníchovský arcibiskup. "To mi tiež pomáhalo spoznať Pravoslávie a zamilovať si ho“, - poznamenal Benedikt XVI.. Vyzýval k ďalšiemu teologickému dialógu, zvlášť k reflexii nad rolou biskupa Ríma. Nakoniec, svoju pozíciu, čoho sme svedkami, zademonštroval svojim odstúpením z tejto, doposiaľ v západnom kresťanskom svete, mystifikovanej úlohy.

- nikodim

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode