VITAJTE NA WEBE PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

CHRÁMOVÝ SVIATOK V KOŇUŠI

Fotogaléria z chrámového sviatku v Koňuši (22. apríl 2018)

 

 

 

... tohtoročná Pascha v obraze

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

PASCHA CHRISTOVA 2018

Slávnostná sv. liturgia s posvätením paschálnych pokrmov vo farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici ( 8. apríl 2018 )

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

PASCHÁLNY PONDELOK V KOŇUŠI

Sv. liturgia a chod s čítaním Evanjelií v chráme sv. žien Myronosíc vo filiálnej obci Koňuš ( 9. apríl 2018 )

 

 

 

 

BLAHODATNÝ OHEŇ

nad Christovým hrobom

Zostúpenie Blahodatného Ohňa - Jeruzalem, Veľká Sobota 7. IV. 2018

 

Prvá písomná zmienka o získaní Blahodarného ohňa sa zachovala zo 4.storočia. Svedčí o tom historik Euzebios a zbožní pútnici. Doslovne od vybudovania samotného chrámu v 4. storočí sv. Helenou bolo počuť zvesť o získaní Blahodarného ohňa, t. j. skutočná milosť bola daná Hospodinom od samotného založenia vybudovaného chrámu.

 

Objavenie sa Blahodarného ohňa v chráme Vzkriesenia v Jeruzaleme na Veľkú sobotu je presvedčivým dôkazom pravosti a svetovej veľkosti pravoslávnej Cirkvi. Už niekoľko storočí pri svätom hrobe stoja pravoslávni hierarchovia. Pre Blahodarný oheň už dlhé storočia prichádzali ľudia z rôznych kútov sveta, aby si ,,oheň z neba“, ako to nazývajú moslimovia, odniesli. Jedine katolíci neveria, že je to oheň z neba. Nemateriálny oheň, podľa svedectva apoštolov a svätých Otcov, osvietil hrob už pri samotnom Vzkriesení. Sv. Ján Damašský píše: „Peter prišiel ku hrobu, a keď videl v hrobe svetlo, preľakol sa“.

 

Rozprávanie pútnika o Blahodarnom ohni, ktorý zostúpil v roku 1982.

„Teraz sa nachádzame v chráme Christovho Vzkriesenia. Je desať hodín, do Blahodarného ohňa zostávajú ešte štyri hodiny. Už zapečatili dvere Kuvuklie (malá kaplnka uprostred chrámu, v ktorej sa nachádza jaskyňa s Christovým hrobom), dali na ne pečať z vosku. Teraz idú Arabi v procesii: „Prišli sme k sebe domov a prosíme Božiu Matku a Gregora Víťazného, aby Hospodin poslal milosť z neba. Naša viera je pravá, viera pravoslávna“.

Hluk, volanie, hudba, obracanie sa k nebu... Sú to také svojrázne modlitby, ktoré vyslovujú Arabi veľmi búrlivo s južným temperamentom. Takto oslavujú Boha. Povedľa nás prechádza Blaženejší patriarcha Diodor. V tieto minúty je zvlášť akosi blahodarný, jeho pohľad je vzrušený, aj sám je modlitebne naladený. Všetci mu budeme pomáhať pri modlitbe. Za niekoľko minút Blaženejší patriarcha vojde do Christovho Hrobu, iba v chitóne, spodnom odeve, či košeli. Pri dverách hrobu stojí jeden Kopt a Armén. Títo budú stáť pri kameni ako svedkovia získania Blahodarného ohňa. Blaženejší je samozrejme vzrušený v tejto dôležitej chvíli, keď vzýva: „Prizri s nebese Bože, vižď i positi vinohrad sej, jehože nasadi Desnica Tvoja“ - „ Pozri sa z nebies Bože, viď a navštív túto vinicu, ktorú zasadila Tvoja Pravica“. Ukončuje sa obchod okolo chrámu. V tento deň sa každý pravoslávny kresťan a každý veriaci snaží prísť do chrámu. Prichádza mnoho pútnikov z rôznych krajín, aby videli Božiu milosť. Všetky naše sestry, bratia a duchovní otcovia sú v tento deň pri Christovom hrobe. Blaženejší už vošiel do Kuvuklie, teraz sa bude modliť za zoslanie Blahodarného ohňa.

… Blahodarný oheň zostúpil. V tomto roku neobyčajne rýchlo zišla milosť. Výkriky, hluk, plač. Teraz Blahodarný oheň zapaľujú všetci, všetci naťahujú sviece, vidieť stovky rúk a celý chrám, akoby sa zapaľoval, lebo okolo horia ohne, ohromné sviece, v každej ruke 2-3 zväzky. Celý chrám ožíva, je ožiarený svetlom. Keď sme vyšli z chrámu, videli sme, že všetky ulice Jeruzalema boli zaplnené ľuďmi, všetci niesli blahodarný oheň“.

Svedectiev o zídení Blahodarného ohňa je veľa. Sú rôzne podozrenia a kadejaké špekulácie. Bolo aj obdobie, kedy patriarchu, ktorý vchádzal do Kuvuklie iba v košeli, veriaci veľmi pozorne prezerali. Na zídenie Blahodarného ohňa sa čaká rôzne dlho, niekedy päť, inokedy osem, desať či pätnásť minút. Ale ak Blahodarný oheň zíde, v tom momente sa milosť rozdáva. Predstavte si: more ohňa, ale nikdy nevznikne požiar, NIKDY. Dokonca boli prípady, že začal horieť (kniha) Apoštol, či odev jednej z manželiek duchovných sa zapálil, niesla ho s dierou v rukách, no prišla domov, hľadá dieru a tej niet. Niekto plače, niekto kričí, niekto sa smeje. Božia milosť sa rozlieva. Pre tento zázrak, pre túto milosť je všetko zrazu ničotou. Ako je možné, že oheň nepáli? Veľká je moc Božia, nezmerateľná, nepochopiteľná, nevysloviteľná ... Nezmerateľne veľká je Božia Láska k nám hriešnym!

 

„Kto Boh velij, jako Boh náš? Ty jesi Boh, tvorjaj čudesá !“ - „Kto je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, Ktorý robíš zázraky !“

 

Zdroj: ŠAFIN Ján, Blahodarný oheň nad Christovým hrobom, PBF v Prešove 2016.

 

 

 

 

Novinky

22.04.2018 17:59

Chrámový sviatok v Koňuši

  Aktuality a fotogalériu  z chrámového sviatku nájdete na tomto  O D K A Z E .    
08.02.2018 13:11

NOVÉ VIDEO

  Nový film o veľkom gruzínskom starcovi, sv. Gabrielovi (Urgebadze)   ODKAZ NA VIDEO.  
08.02.2018 12:59

Blažená Xénia Peterburgská

  Blažená Xénia pochádzala z početnej, bohatej rodiny. Narodila sa v prvej polovici 18. storočia, pravdepodobne niekedy v rozmedzí rokov 1719 - 1730. O jej rodičoch, ako aj o detstve, či súrodencoch, nie sú zachované dôveryhodné informácie. Ako 18-ročná prijala Tajinu manželstva s...
30.08.2017 17:21

Sila pravoslávnej modlitby

  Raz do monastiera, ktorý založil starec schiarchimandrita Zosima (Sokurov), prišli dvaja sektári a začali všetkých prichádzajúcich zastavovať s ich zvyčajnými otázkami: „Ako rozumiete „to - i tamto“ miesto v Biblii?“, nikto si ich však nevšímal. Preto sa potom jeden z nich spýtal: „No,...
30.08.2017 12:15

Uspenije - Zosnutie Presvätej Bohorodičky

    „ Zvláštny zázrak! Prameň života sa ukladá do hrobu  a hrob sa stáva rebríkom vedúcim do neba “.   Sviatok, ktorý si pravoslávna Cirkev pripomína 15. / 28. augusta, je bohorodičným sviatkom. Sviatok a jeho samotné slávenie má korene v rannom kresťanstve, celý kresťanský...

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne uz- dravujúce a oslobodzujúce modlitby pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

Stretnutie je potrebné vopred do- hodnúť (číslo tel. v kontaktoch) 

* * * * * * *

- každý pondelok (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) - Akafist sv. Zosimovi a Ja- kubovi, tumanským divotvorcom.

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

- každý piatok (okrem sviatkov a veľkopôstneho času), v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. veľkomučeníci Ka- taríne, resp. Akafist sv. Joakimovi a Anne.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

Takisto, každý štvrtok  (okrem sviat- kov a veľkopôstneho času), je slúže- ný v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. Nikolajovi, divotvorcovi.

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode