OPRAVA CHRÁMU

Rekonštrukcia strechy pútnického chrámu 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

v Nižnej Rybnici

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

06.06.2017 21:56

Začiatok opravy zvonice a ďalšie kríže na chrám

 

31. 3. 2017 zablyšťal nad Rybnicou ďalší kríž, aby silou na ňom ukrižovaného Christa Spasiteľa požehnával celý kraj. Tým sme započali aj opravu zvonice pri chráme - SLAVA HOSPODU BOHU ZA VŠETKO !!!

 

 

Nové kríže boli posvätené na Krestopoklonnú nedeľu 19. marca.

 

 

Vďaka Vám a Vašej pomoci sme mohli dať zhotoviť na Zakarpatí 3 kríže, ktoré budú zdobiť zvonicu a južnú a severnú stranu chrámu.

 

16.01.2017 11:39

PROSBA TÝM, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ POMOCŤ

 

S prosbou sa obraciame na každého, kto započuje tento hlas - kto má možnosti a ochotu pomôcť pútnickému chrámu posunúť sa dopredu.

 

S Božou pomocou v minulom roku sme prešli priam "zázračným" zásahom Božej milosti pri opravách nášho chrámu, o čom sme sa snažili informovať Vás skrze našu stránku "Nový Klokočov".

Mnohé veci, priam ponad naše očakávanie sme posunuli dopredu - no, pravdu povediac, mnohé veci zostávajú naďalej pred nami.
V PRVOM RADE JE TO DOKONČENIE OPRAVY STRECHY CHRÁMU ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY - PREKRYTIE STRECHY CHRÁMOVEJ ČASTI PLECHOM, čo predpokladom (berúc do úvahy, že s Božou pomocou čosi sa nám už podarilo dať dohromady), ostáva nám chýbajúca SUMA 2.000, - Eur.

 

Oslovujeme aj ľudí, ktorí by mali možnosť KTITORSKY (ktitor, v cirkevnom prostredí, ten, ktorý, čosi funduje a za ktorého sú prinášané modlitby), pomôcť pri oprave zvonice, ktorej sa už takisto dotkol "čas"; alebo, radami, či pomocou prispieť pri skrášlení okolia chrámu (výsadba kríkov, oprava oplotenia...)

Dnes, samozrejme, je doba, kde nič nie je zadarmo - sme si toho plne vedomí = Hoci, my sami nevieme ponúknuť "hmotnú, či finančnú" protihodnotu - vieme, však, podľa naších ľudských možností ponúknuť modlitbu v chráme ZA VÁS, VAŠE RODINY, VAŠU PRÁCU... A Všemilostivý, vie kde a komu nadeliť podľa Jeho potreby...

 

Kto by chcel a vedel pomôcť, radi Vás osobne privítame v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, alebo, cez kontakt na náš mail nikodim@centrum.sk, alebo na mob. čísle - o. Tomko, 0907 207 718;

alebo:

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.);

IBAN: SK04 0200 0000 0029 3425 0651 ; pozn. Pre prijímateľa „OPRAVA STRECHY“.

 

Spasí Vás Hospoď, a Matka Božia Klokočovská nech Vás pokrýva Svojim pokrovom!

S požehnaním, o. Nikodím +

 

15.09.2016 17:27

OPRAVA STRECHY - AKTUALITY


 

POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE 

REKONŠTRUKCIE STRECHY

 

Už skôr sme sa s Vami podelili s našou radosťou, keď aj vďaka Vám sa nám podarilo previesť prvú etapu rekonštrukcie strechy nášho chrámu, ktorý je zároveň pútnickým chrámom Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie.

 

PRVÁ ETAPA

S Božou pomocou prešla opravou polovica chrámovej strechy - plechom boli prekryté časti: schodisko, babinec (predsieň), oltárna časť a sakristia., boli kompletne vymenené odkvapy, a takisto boli osadené dve ozdobné kopuly s krížmi v zlato-modrom prevedení. Rekonštrukčné práce vykonáva firma DACHCOM - STAVEBNÁ FIRMA zo Stropkova.

K 1. septembru 2016 sme preinvestovali 17.000, - Eur. + mnohé položky (doprava materiálu, transport kopuly z UA, žeriavnicke práce, stravovanie pracovníkov a ďal.), ktoré boli sponzorským darom jednotlivcov, či firiem.

 

Prehľad najhlavnejších investícií v prvej etape rekonštrukcie:

- Materiál + práca                                                5800, - Eur

- 2 kopuly (menšie) + 3 kríže                            4000, - Eur

- 1 kopula (veľká)                                                2000, - Eur

- materiál na ďalšie práce (plech, drevo) v hodnote 3600, - Eur.

 

DRUHÁ ETAPA

S Božou pomocou sa nám podarilo dať dohromady financie, ktoré nám dovoľujú posunúť sa v najbližších dňoch k ďalšej časti rekonštrukcie – K VÝMENE POŠKODENEJ CENTRÁLNEJ KOPULY. Pred nami však stále zostáva finančne náročná časť – prekrytie chrámovej lode plechom.

 

Preto v mene veriacich našej cirkevnej obce, obraciam sa na všetkých, ktorí si obľúbili nižno-rybnický chrám, sympatizujú s týmto pravoslávnym pútnickým miestom a majú možnosť a ochotu pomôcť. Aj cent, daný zo srdca, dokáže vykonať veľmi veľa dobrého – a Boh darcu požehnáva z hĺbky Svojho srdca – plného lásky a požehnania.

 

Vaše dary môžete zaslať poštovou poukážkou na adresu farského úradu:

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.);

IBAN: SK04 0200 0000 0029 3425 0651 ; pozn. Pre prijímateľa „OPRAVA STRECHY“.

 

S poďakovaním za všetkých veriacich nižno-rybnickej farnosti,

od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej

o. Dušan Nikodím TOMKO, správca farnosti

 

15.09.2016 17:05

OPRAVA NÁŠHO CHRÁMU

 

Ako sme už skôr informovali, s Božou pomocou a vďaka mnohým z Vás, boli vyhotovené 3 nové kríže na Nižno-rybnický chrám, ktoré pri celoeparchiálnych slávnostiach konaných v našom chráme v dňoch 14. - 15. augusta posvätil Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko - košický. V týchto dňoch, chvála Hospodu Bohu, už máme v chráme zložené 2 nádherné kopuly, ktoré boli zhotovené na Ukrajine a ktoré budú zdobiť náš chrám.

Keďže na avízovanú rekonštrukciu strechy nášho chrámu prispeli mnohí jednotlivci, farnosti našej eparchie, ako aj ľudia z iných kútov Slovenska, ako aj spoza hraníc, z pravoslávnych komunít v USA, pokladám si za povinnosť informovať Vás o aktuálnom stave opravy nášho chrámu, na ktorú ste prispeli, za čo patrí poďakovanie každému, kto našu prosbu započul.

Zoznam darcov mimo našej farnosti môžete nájsť na našej internetovej stránke „Nový Klokočov“. Veľká vďaka patrí veriacim našich farností, ktorí prispeli na celoeparchiálnu zbierku, ktorá činila 2.000 Eur. Z týchto prostriedkov sme mohli zrealizovať nákup materiálu a pokryť výdaje na prácu. K 15. septembru sme preinvestovali cca 9.500, - EUR.

 

Plech na centrálnu kupolu (zlatý, modrý – krytý nitridom titánu)            3.600, - Eur

Drevo na centrálnu kupolu                                                                           1.500, - Eur

2 kupoly (výška 2 m) + Kríž veľký (2,5 m) + 2 Kríže stredné (1,5 m)

/materiál + práca/                                                                                           4.000, - Eur

iné výdaje (doprava, materiál (klince, rúry atď.)                                            400, - Eur

 

* * * * * * * * * 

Keďže sa nám s Božou pomocou podarilo dotiahnuť administratívne podklady, práce na rekonštrukcii strechy rybnického chrámu by mali začať už v najbližších dňoch.

 

Predpokladaný rozpočet plánovanej rekonštrukcie činil cca 9.000, - EUR (samozrejme cena bola podmienená cenami materiálu). Vďaka Hospodu Bohu a mnohým z Vás sa nám podarilo dať do hromady spomínanú sumu, ktorá bola použitá na nákup materiálu a výplatu zhotovenia krížov a 2 kupol. 

Zvolený materiál - tzv. zlatý plech, sme doviezli z Ukrajiny. Je jednak dekoratívnejší a aj samotný efekt už zhotovených krížov a kopúl vytvára nádherné dielo. V porovnaní s inými ponukami, s iným materiálom zo Slovenska, ktoré sme zvažovali, je pre nás zvolený materiál (aj z dlhodobejšej perspektívy) cenovo výhodnejší. Jednak, politicko - spoločenskými zmenami došlo na Ukrajine k cenovému rozkolísaniu, na ktorý sme takisto doplatili aj my - a kvôli zvýšeniu cien sme za plech museli zaplatiť ponad 1.000, - Eur naviac od predpokladaného rozpočtu, ktoré nám teraz chýbajú do sumy vyhradenej k výplate práce hlavnej kupoly. 

 

Podľa svojich možností sa snažíme dať túto chýbajúcu sumu dokopy, ale takisto sa aj znova obraciame na každého, kto by mohol pomôcť a prispieť k dokončeniu tohto diela, aby na slávu Božiu a česť Jeho Presvätej Matky mohlo slúžiť všetkým, ktorí sa utiekajú s poďakovaním i prosbou pod krov tohto Božieho domu.

 

   * * * * * * * * * 

Vaše dary môžete zaslať poštovou poukážkou na adresu farského úradu:

 

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.);

IBAN: SK04 0200 0000 0029 3425 0651 ; pozn. Pre prijímateľa „OPRAVA STRECHY“.

 

S poďakovaním za všetkých veriacich nižno-rybnickej farnosti,

od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej

o. Dušan Nikodím TOMKO, správca farnosti

 

30.07.2015 12:00

Nové kríže na rybnický chrám

 

 

 

14.07.2015 11:35

PROSBA O MODLITBU

 

- Priam zázrakom, skrze Vás, sme dali dohromady sumu, s ktorou sme mohli začať potrebnú prvú časť rekonštrukcie pútnického chrámu v Nižnej Rybnici - výmenu centrálnej kupoly chrámu, o čom sme informovali na našej facebookovej stránke, ako aj na oficiálnej stránke pútnického chrámu - NOVÝ KLOKOČOV.

Od 1. júla sme mali začať s potrebnými prácami - preinvestovali sme vyše 7.000, - EUR.: bol zakúpený plech, drevo na výmenu konštrukcie kupoly, dokončujú sa kríže na chrám...

Ako svedčí skúsenosť, že zlo útočí proti všetkému dobrému - práce sa zastavili na nečakanych administratívnych krokoch, ktoré v týchto dňoch sa snažíme doriešiť.

Preto sa obraciame s prosbou o modlitbu o milosti Ducha Svätého - silu, múdrosť, trpezlivosť a hlavne vieru. Aby Sám Hospodin Boh požehnával a viedol toto dielo do úspešného konca, aby bolo len na Jeho slávu a skrze Matku Jeho Jediného Syna a Nášho Spasiteľa Isusa Christa, k pomoci mnohým, ktorí po tom zatúžia...

Všetkým Vám, modliacim sa i všetkým, ktorí ešte dokážu započuť náš hlas o pomoc a pomôcť radou, reálnou pomocou, či finančne, vyprosujem hojnosť Božieho požehnania a ochranu Matky Božej Klokočovskej

 

+ o. Nikodím s veriacími PCO Nižná Rybnica

 

 

 

 

S požehnaním Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického a v mene veriacich Pravoslávnej cirkevnej obce v Nižnej Rybnici, obraciam sa na Vás,

 

drahí bratia a sestry,

 

s prosbou o finančnú pomoc pri výmene kupoly a oprave zatekajúcej strechy Uspenského chrámu v Nižnej Rybnici,

ktorý je zároveň aj pútnickým chrámom Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie.

 

Predbežná kalkulácia nákladov na opravu celej strechy chrámu činí cca 14. 500 EUR. Keďže naše finančné možnosti sú značne obmedzené nepriaznivou sociálno - ekonomickou situáciou veriacich farnosti (dôchodcovia, nezamestnaní), a takisto, už len v minulom roku sme museli riešiť iné nutné opravy na chráme a farskej budove, obraciame sa preto s prosbou o pomoc na všetkých ľudí dobrej vôle ochotných pomôcť.

 

Vaše dary môžete zaslať poštovou poukážkou na adresu farského úradu:

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.); pozn. Pre prijímateľa „Oprava strechy“.

 

Mená darcov budú zapísané do diptychu (listina) dobrodincov chrámu, za ktorých budú prinášané modlitby, a takisto budú uverejnené na tejto stránke.

 

S vierou, že Boh neopúšťa tých, ktorí Ho v núdzi prosia, vopred ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí budú ochotní vypočuť našu prosbu o pomoc a vyprosujeme u Matky Božej, Ktorej milostivá klokočovská ikona spočíva ako vzácny poklad v našom chráme, zdravie, pokoj z nebies a hojné Božie milosti na každom kroku života.

 

jerej Dušan Nikodim Tomko, správca farnosti

* * * * * * *

The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia

Orthodox Church Parish of Nizna Rybnica

 

PLEA FOR HELP

 

With a blessing of George the archbishop of Michalovce - Kosice Orthodox Eparchy and on behalf of the faithful of Orthodox Church Parish of Nizna Rybnica, I turn to you dear brothers and sisters with a request for assistance in replacing the dome and repairing the roof of Uspensky Church in Nizna Rybnica, which is also a pigrimage church for Michalovce – Kosice Orthodox Eparchy.

Since the cost estimate for the repair of entire roof is about EUR 14. 500 and our financial options are severely limited by adverse social-economic situation of the parish faithful (pensioners, unemployed) and also because last year we had to address other needed repairs on the church and the parish building, we turn for help to all people of good will who are willing to help.

 

Your donations can be sent by postal order to the address of parish office:

 

PCO Nizna Rybnica

Nizna Rybnica 159

Sobrance 073 01, SLOVAKIA

 

or directly to the account number: 2934250651/0200 (VUB bank), note to the recipient: “roof repair”.

 

The names of donors will be entered into a diptych (a list) of benefactors of the church, for whom prayers will be said and which will also be published on the website of Uspensky pilgrimage church in Nizna Rybnica – Novy Klokocov.

 

With faith that God does not abandon those who beg Him in need, we thank in advance to all benefactors who will be willing to listen to our plea for help and we ask the Mother of God – whose merciful Klokocov icon resides as a precious treasure in our church – to give you health, peace from heaven, and God's abundant grace at every step of life.

 

father Dušan Nikodim TOMKO

parish administrator

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

 

 

 

 

 

 

SPASI HOSPODI !

 

NECH HOSPODIN MNOHONÁSOBNE POŽEHNÁ DARCOV !

 

 1. bohuznáma, Humenné              100 Eur
 2. JUDr. Roman Gorej, Košice       500 Eur
 3. bohuznáma rod., Sobrance         20 Eur
 4. rod. Tomková, Sobrance           100 Eur
 5. bohuznáma rod., Prešov             10 Eur
 6. rod. Korecká, Sobrance               20 Eur
 7. rod. Gavulová, Husák                150 Eur
 8. bohuznáma rod., Ubrež               20 Eur
 9. bohuznámy                               500 Eur
 10. bohuznáma rod., Michalovce        50 Eur
 11. Vítečková Mária                           20 Eur
 12. bohuznáma rod., Lastomír           20 Eur
 13. bohuznáma rod., Michalovce        10 Eur
 14. bohuznámy, Blatné Remety          30 Eur
 15. rod. Hreňovčíková, Michalovce     20 Eur
 16. rod. Olejniková, Ubrež               50 Eur
 17. PCO Bežovce                              69 Eur
 18. rod. Miňová, Poruba p. Vihorlat.  30 Eur
 19. bohuznáma, Blatné Remety          10 Eur
 20. Fedičová Mária, Ulič                     20 Eur
 21. bohuznáma, Sobrance                  10 Eur
 22. Spišák Matúš, KE                       50 Eur
 23. bohuznámy, KE                         500 Eur
 24. rod. Slaviková                          100 USD
 25. bohuznámy                              100 Eur
 26. Olejníková Marta, Ubrež            20 Eur
 27. Danková Vlasta, Ubrež                10 Eur
 28. Maximová Jarmila, Ubrež            10 Eur
 29. Balog Ladislav, Ubrež                     5 Eur
 30. Mantičová Zuzana, Ubrež              10 Eur
 31. Čičváková Natália, Ubrež              10 Eur
 32. Kelemenová Irena, Ubrež              10 Eur
 33. PCO Ubrež                                125 Eur
 34. Šteňová Mária, Snina                    50 Eur
 35. Pasierbová Anna                         300 Eur
 36. Kalinová Zuzana                           30 Eur
 37. bohuznámy                                  10 Eur
 38. Šmajdová Alexandra                     10 Eur
 39. rod. Gliganičová, PO                  20 Eur
 40. rod. Ferkovičová, Sobrance        20 Eur
 41. PCO Cejkov                               50 Eur
 42. PCO Kašov                                 90 Eur
 43. PCO Šamudovce                       120 Eur
 44. PCO Zemplínska Široká               80 Eur
 45. PCO Dúbravka                          180 Eur
 46. PCO Rožňava                              20 Eur
 47. PCO Sklabina                              30 Eur
 48. PCO Lastomír                              55 Eur
 49. PCO Strážske                              60 Eur
 50. PCO Markovce                            30 Eur
 51. PCO Veľké Kapušany                   40 Eur
 52. PCO Košice                               300 Eur
 53. PCO Hažín                                100 Eur
 54. PCO Pozdišovce                        123 Eur
 55. PCO Sobrance                           120 Eur
 56. PCO Falkušovce                        250 Eur
 57. PCO Trebišov                             30 Eur
 58. bohuznámy                                20 Eur
 59. bohuznáma rod.                         50 Eur
 60. Dobošová Lívia, PO                     10 Eur
 61. rod. Kupcová, Choňkovce            50 Eur
 62. bohuznámy                                10 Eur
 63. bohuznáma rod., Komarovce       50 Eur
 64. bohuznáma rod., MI                     30 Eur
 65. bohuznáma rod., SO                     20 Eur
 66. Kuzanová Helena                      150 Eur
 67. bohuznáma rod., SO                 100 Eur
 68. bohuznáma rod., TV                 500 Eur
 69. rod. Melichareková, KE             160 Eur
 70. PCO Inovce a Beňatina             107 Eur
 71. Haninčiková Anna                    100 Eur
 72. Varga Vladimír                          50 Eur
 73. rod. Sejnová, SO                       50 Eur
 74. bohuznáma rod., TV                 150 Eur
 75. Fr. David Mastroberte s rod.     200 USD
 76. Saint John´s Charity Fund        200 USD
 77. Saint John´s Orthodox Church, Hermitage /USA/           180 USD
 78. Dr. Henry a Sue Van Zenten       50 USD
 79. Mary Pavlik Soroka                    20 USD
 80. bohuznáma rod., KE                 500 Eur
 81. bohuznáma rod.                       20 Eur
 82. bohuznámy, Slovinky                10 Eur
 83. rod. Kučmašová, Orechova        30 Eur
 84. rod. Faťolová, Tibava               50 Eur
 85. bohuznáma rod., KE                500 Eur
 86. rod. Sadilková, Bežovce          100 Eur
 87. bohuznáma rod., MI                100 Eur
 88. rod. Nebesníková, SO               60 Eur
 89. bohuznáma rod., PO               150 Eur
 90. bohuznámy, KE                        10 Eur
 91. rod. bohuznáma, MI                 50 Eur
 92. Kamila Lipová, Bracovce          50 Eur
 93. bohuznáma rod.,                   500 Eur
 94. rod. Melichareková, KE            20 Eur
 95. bohuznámy                            200 Eur
 96. rod. Lukáčová, Porúbka            50 Eur
 97. bohuznáma rod.                       50 Eur
 98. bohuznáma rod.                     130 Eur
 99. bohuznámy                            500 Eur
 100. bohuznáma rod., MI               30 Eur
 101. bohuznáma rod.                     520 Eur
 102. bohuznáma rod.                      40 Eur
 103. rod. Bačová, Brezova p./ Brad.     10 Eur
 104. bohuznáma rod.                     150 Eur
 105. bohuznáma                             30 Eur
 106. rod. Olejníková, Úbrež            50 Eur
 107. Petra Romanová                     50 Eur
 108. bohuznáma rod., MI                   10 Eur
 109. bohuznáma rod., MI                   20 Eur
 110. rod. Knapová, KE                       50 Eur
 111. bohuznáma rod., KE                  10 Eur
 112. bohuznáma rod., HE                  50 Eur
 113. bohuznámy Mikuláš, MI             300 Eur
 114. Anna Karolová, MI                     40 Eur
 115. rod. Melichareková, KE             50 Eur
 116. rod. Cingeľová, PO                   30 Eur
 117. Ing. Anna Krejsová                 100 Eur
 118. Mária Vitečková                      30 Eur
 119. Kristína Micka /USA/             1000 USD
 120. bohuznáma rod., MI                 20 Eur
 121. Vítečková Mária                      10 Eur
 122. bohuznáma Anna, Podhoroď     20 Eur
 123. bohuznáma, Inovce                  20 Eur
 124. rod. Žuhovská                          50 Eur
 125. bohuznáma rodina - ZAKÚPENÝ KRÍŽ NA KOPULU
 126. MUDr. Fučko Ľubomír, SO        100 Eur
 127. bohuznáma rod., MI               50 Eur
 128. bohuznáma rod., TV                50 Eur
 129. bohuznáma rod., Kežmarok      30 Eur
 130. rod. Žuhovská                          50 Eur
 131. rod. Balintová, Vranov n./T.     20 Eur
 132. rod. Čabiňáková, Svidník        100 Eur
 133. rod. Žuhovská                          50 Eur
 134. rod. Olejníková, Úbrež             50 Eur
 135. Ilišková Jana, SO                    120 Eur
 136. rod. Riganová, Husák              100 Eur
 137. rod. Slaviková                         50 USD
 138. Žuhovský Roman                     50 Eur
 139. rod. Lukáčová, Porúbka          150 Eur
 140.  

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode