Zakončil sa Snem na Kréte

30.06.2016 18:31

 

 

V Nedeľu Všetkých Svätých (26. júna) sa prvohierarchovia desiatich autokefálnych cirkví spolu so svojimi delegáciami zúčastnili sv. liturgie, ktorej predsedal patriarcha konštantínopolský Bartolomej. Práve tu, v katedrále sv. Petra a Pavla v meste Chania, aj zakončili obrady pravoslávneho Snemu, ktorý trval v dňoch 19. - 26. júna 2016.

 

 

Našu delegáciu viedol Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, ktorého doprevádzali - Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcbiskup pražský a českých krajín; Jeho Preosvietenosť Izaiáš, biskup šumperský, vikárny biskup olomoucko - brnenskej eparchie; archimandrita Serafim (Šemjatovský), predstavený Zastupiteľstva našej cirkvi pri moskovskom patriarchovi a diakoni Maxim (Durila) a Kyrill (Sarkissian).

 

 

Prichádzajúce k chrámu hlavy jednotlivých miestnych pravoslávnych cirkví vítal domáci biskup – metropolita Kidonie a Apokoronos Damaskin, nastúpené vojsko za doprovodu vojenského orchestra. Pri vstupe do chrámu hierarchov vítali mladí Kréťania oblečení do národných krojov, ktorí im pod nohy hádzali lupene ruží a každý z prvohierarchov na znak pokoja vypúšťal bieleho holuba.

 

 

Počas liturgie, po čítaní Evanjelia, bolo prečítané Snemové posolstvo adresované pravoslávnym veriacim. Samotné posolstvo sa dotýka postavenia Cirkvi v súčasnom spoločenstve a dáva odpoveď na otázky súčasného človeka, s ktorými sa stretáva denne vo svojom živote.

 

 

Na koniec liturgie sa k zhromaždeným s homíliou prihovoril patriarcha Bartolomej. V nej poukázal na soborný charakter Cirkvi, pričom zdôraznil, že rozhodnutia, ktoré boli prijaté na Krétskom Sneme majú byť teraz prijaté a aplikované do života lokálnych pravoslávnych cirkví. Dodal, že sobornosť je popri jedinosti, svätosti, všeobecnosti a apoštolskosti, ešte jedným znakom, ktorý charakterizuje Cirkev. Ak má byť 21. storočie storočím Pravoslávia, - povedal patriarcha Bartolomej, - tak tento Snem našej Cirkvi, z lásky Boha, vyznávaného v Trojici, Ktorý je Pánom všetkého, položil uholný kameň realizácii tejto Bohu milej myšlienky.

 

 

Po sv. liturgii sa účastníci Snemu premiestnili do ženského monastiera ikony Matky Božej „Prameň Života“ (vyše 10 km od mesta Chania), kde sa po spoločnom obede uskutočnil akt podpísania posledného, šiesteho snemového dokumentu – „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“. V predchádzajúcich dňoch prvohierarchovia miestnych cirkví, spolu s biskupmi svojich delegácií, podpísali všetky dokumenty, ktoré boli naplánované v programe Snemu - „Misia pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete“, „Pravoslávna diaspora“, „Autonómia a spôsob je udeľovania“, „Pôst a jeho význam v súčasnej dobe“ a „Manželstvo a prekážky k jeho uzatvoreniu“.

 

 

Všetky dokumenty spolu s Regulaminom Snemu sú publikované v štyroch jazykoch (anglicky, francúzsky, ruský a grécky) na oficiálnej stránke Snemu – www.holycouncil.org. Takisto je tam možnosť zoznámiť sa s ďalšími snemovými materiálmi, fotogalériami a videami, týkajúcimi sa Snemu na Kréte.

 

 

Je nutné pripomenúť aj fakt, že Snemu na Kréte sa nezúčastnili štyri miestne pravoslávne cirkvi – ruská, gruzínska, bulharská a antiochijská, čo vyvoláva u mnohých otázniky o „Všepravoslávnosti“ tohto Snemu. Tieto cirkvi upozorňovali na nejasnosti, či dokonca nepravoslávne postoje pripravených dokumentov, takisto ako vzniesli pripomienky k samotnej procedúre priebehu Snemu, nekorešpondujúcej s praxou predchádzajúcich svätých Snemov. Preto žiadali zmenu statusu „Všepravoslávneho Snemu“ na „Predsnemové stretnutie“, alebo jeho odloženie na neskorší termín, kedy by boli doriešené sporné pripomienky. Keďže tejto požiadavke nebolo vyhovené, štyri autokefálne pravoslávne cirkvi sa Snemu na Kréte nezúčastnili.

 

 

Tak, ako pri každom Všeobecnom sneme, až čas ukáže, aké ovocie prinesie toto stretnutie. S vierou v srdci sa obraciame na Hospodina nášho Isusa Christa, Ktorý je Hlavou Svojej Cirkvi, aby ju Sám uchránil od ďalších nedorozumení, nepokoja a rozkolu.

 

Na základe internet. zdrojov,

spracoval o. Nikodím

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode