Z milionára najväčší starec Ruska 20. storočia

29.05.2017 16:02

 

 

CTIHODNÝ SERAFIM VYRICKÝ 

Honba za bohatstvom je ,,IN“ aj v tejto uponáhľanej dobe. Každý sa ženie za peniazmi, každý chce byť úspešným podnikateľom, a málokto sa pozastaví nad chudobou, žobráctvom, alebo len nad svojím vlastným hriešnym životom.

,,NIE AKO TY CHCEŠ, ALE AKO BOH DÁ!“

Vasilij Nikolajevič Muravjov bol tiež úspešný podnikateľ, milionár a bol ochotný dennodenne cestovať za obchodnými záležitosťami do zahraničia.

Po jednom z jeho návratov z cudziny ho na nádraží v Peterburgu čakal jeho osobný koč, ktorý ho viezol do jeho rezidencie. Na ulici však Vasilij uvidel, ako na moste sedí dedinčan, ktorý hlasito opakoval: „Nie ako ty chceš, ale ako Boh dá!“ Vasilij Nikolajevič nechal zastaviť a vzápätí sa od neho dozvedel, že tento človek predal v meste svojho posledného koňa, lenže zarobené peniaze mu zobrali, pretože bol zoslabnutý hladom a nemohol sa ubrániť tým, ktorí ho prepadli. V dedine nechal sedem detí, manželku a smrteľne chorého otca, ktorý trpel na týfus. Rozhodol sa umrieť, sadol si na most a opakoval, akoby sám pre seba: „Nie ako ty chceš, ale ako Boh dá!“

Vasilij s ním odišiel na trh, kúpil pár koňov, povoz, ktorý nechal naložiť potravinami a priviazal k nemu kravu a odovzdal to všetko dedinčanovi. Ten začal odmietať, neveriac šťastiu, ktoré ho stretlo. Na to dostal odpoveď: „Nie ako ty chceš, ale ako Boh dá!“

Vasilij Nikolajevič dorazil domov. Ešte než išiel za manželkou, zavolal k sebe pohoniča koča a povedal mu, nech si sadne do kresla. Vasilij Nikolajevič vzrušene chodil krížom krážom po izbe a stále hlasito opakoval: „Nie ako ty chceš, ale ako Boh dá!“ Náhle kočiš padol pred ním na kolená a priznal sa mu, že sa chystal zavraždiť ho a okradnúť. Krátko na to, Vasilij Muravjov, budúci starec Serafim, rozdal väčšinu svojho majetku a obdaroval Alexandro-nevskú lavru. To bol začiatok jeho starčeskej púte.

Biskup Eliáš Libanonský svedčil, že mu pri jeho uzavretom prebývaní v podzemnej jaskyni (v zatvore), kdesi v libanonských horách, Presvätá Vládkyňa a Matka Božia zjavila, že práve starec Serafim Vyrický je tým, koho si vyvolila a pre jeho modlitby zachráni Rusko pred skazou od hitlerovcov.

Prečo mu asi dal Boh takéto mimoriadne postavenie medzi svätcami a starcami, že práve on to bol, koho si Matka Božia vybrala, aby jeho modlitby vypočula a zachránila Rusko? Mohli by sme, samozrejme, spomenúť celú radu cností a asketických skutkov (napr. kľačal na kameni podobne ako sv. Serafim Sarovský), ktorými sa ct. Serafim Vyrický priblížil k Bohu. Myslím, že na jednom z predných miest v rade všetkých tých dôvodov je - že hoci mal veľké bohatstvo, životný úspech a veľké svetské perspektívy, zriekol sa ich pre Boha.

Vidíme, že často tí najduchovnejší starci, obdarení najvyššími duchovnými darmi, sú ľudia, ktorí od mladosti žili ako mnísi - priniesli Bohu svoju čistotu, obetovali mu manželský život a všetky potešenia a možnosti, ktoré mladému človeku môže život ponúknuť. Oni roztrhali predložené svetské menu, zvolili si úzku cestu a priniesli sami seba, ako jedinú žertvu Bohu.

V mladosti má človek vo svojich rukách najviac: čistotu, zdravie, silu, nádej na mnoho rokov pred sebou; a toto všetko môže darovať Bohu. Preto tiež môže od Boha mnoho získať. Ako krásne sa táto zákonitosť odzrkadlila na živote sv. Serafima Vyrického!

Aj zo života Serafima Vyrického vidíme, že človek môže chcieť čokoľvek, budovať paláce, domy zhromaždovať, poklady na zemi, tešiť sa z peňazí, ale aj tak sa raz naplnia slová, ktoré dennodenne vychádzajú z našich úst pri modlitbe, ktorú nám, ako malým deťom, už vraveli pri kolískach naši rodičia ,, Otče náš“, kde sa stretávame s pasážou ,,da budet voľa Tvoja“(Nech sa stane vôľa Tvoja).

pripravila Veronika MELICHAREKOVÁ

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode