Ako vnímať iné nepravoslávne vierovyznania - Sekty

11.08.2013 18:05

 

Čo sa týka všetkých možných siekt a spoločenstiev, ktoré sa síce zaodievajú Christovým menom, ale svätej Cirkvi sa dávno odcudzili a stále viac sa od nej vzdiaľujú, je na mieste pripomenúť pravidlá svätých cirkevných Snemov.

Ak niekto mimo Cirkev koná zhromaždenia a o cirkevných záležitostiach učí bez dozoru presbytera (kňaza) ustanoveného biskupom, - hovorí Miestný Gangrský Snem (5 pravidlo) - nech bude prekliaty“.

Siedme pravidlo Efezského Snemu zas hovorí: „Nech nie je povolené nikomu hlásať, písať, či vytvárať inú vieru, okrem viery danej sv. otcami v Nikei, ktorí sa tam zišli v Svätom Duchu“.

Je potrebné pripomenúť, že kresťanstvo nám zvestovalo plnosť Božej pravdy, absolútnej a nemennej naveky, ktorá nemôže podľahnúť úpravám, ani doplnkom. Keď vychádzame z tohto faktu, tak aj kresťanské učenie musí byť po všetky ďalšie storočia vo svojom obsahu nezmenené, to znamená, také ako bolo na jeho začiatku.

Naše dogmy i učenie našej Východnej Cirkvi boli už pradávno žité, správne a blahočestne spísané a potvrdené Svätými Všeobecnými Snemami: - písali v 18. stor. východní patriarchovia vo svojom Okružnom liste, - prikladať, či odobrať z nich niečo nie je možné“.

Svoju vernosť tradíciám Všeobecnej Pravoslávnej Cirkvi, patriarchovia miestnych pravoslávnych cirkví jasne potvrdili, keď v tom istom liste ďalej píšu: „Aj my odovzdáme svätú vieru budúcim pokoleniam, akú sme sami prijali, bez akejkoľvek zmeny, aby aj oni nám podobne mohli bez zahanbenia hovoriť o viere svojich predkov“.

Pravoslávne vieroučenie pripúšťa progres v kresťanstve, ale tento progres je nevyhnutné chápať nie v zmysle objavenia sa nových dogiem, ale v prehĺbení, či v širšom vnímaní niektorej dogmatickej pravdy“.

Odkrývajte lož, ktorá sa k vám vkráda v krásnych, ale ľstivých slovách, - hovorí  sv. Teofan Zatvornik. - Utečte pred novotami vo veciach viery a chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčích rúchach, ale vo vnútri sú dravými vlkmi, a ktorí vás pod rúškom dobročinnosti chcú zničiť“.

jerej Dušan N. Tomko

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode