Svetlé Christovo Zmŕtvychvstanie – Svätá Pascha

04.05.2013 11:05

Stôl je naplnený, požívajte všetci. Baránok je pripravený, nikto nech neodchádza naprázdno. Všetci požívajte zo stola viery, všetci prijmite bohatstvo milosti.“ (Slovo sv. Jána Zlatoústeho na Paschu)

Vzkriesenie Isusa Christa z mŕtvych je základom kresťanskej viery.


Celý článok nájdete v sekcii našej stránky Duchovné čítanie.
 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode