Stretnutie hláv miestnych pravoslávnych Cirkví v Chambésy

05.02.2016 11:21

 

 

SYNAXIS

Stretnutie prvohierarchov miestnych pravoslávnych cirkví

 

22. januára 2016 v Pravoslávnom centre Konštantínopolského patriarchátu v švajčiarskom Chambésy sa začalo stretnutie najvyšších predstaviteľov miestnych (autokefálnych) pravoslávnych cirkví.

Pravoslávnu Cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupoval Blaženejší vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Delegáciu, ktorá doprevádzala Blaženejšieho vladyku Rastislava tvorili – Vysokopreosvietený vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí., Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko – košický a predstavený Podvoria našej miestnej cirkvi pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi, archimandrita Serafim (Šemjatovskij).

* * * * * * * * * * 

Prvý deň pracovného stretnutia sa hlavy miestnych pravoslávnych cirkví obrátili so svojim príhovorom k ostatným účastníkom tohto celopravoslávneho stretnutia, ktoré trvalo týždeň, a ktorého úlohou bola príprava Veľkého a Svätého Všepravoslávneho Snemu, ktorý je plánovaný na jún tohto roka.

 

 

Slovo Blaženejšieho metropolitu českých zemí a Slovenska Rastislava

k predstaviteľom autokefálnych pravoslávnych cirkví

 

Vaša Všesvätosť, Vaše Svätosti a Blaženstvá, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku prikladá veľký význam zvolaniu Veľkého a Svätého Snemu Pravoslávnej Cirkvi.

Hospodin nás všetkých vyzýva byť svedkami nesporných právd Christovho Evanjelia pred súčasným svetom, ktorý vo všetkej svojej biede i velebe potrebuje premenu ohňom božskej lásky Svätého Ducha.

Aby naše ohlasovanie Christa Ukrižovaného i Vzkrieseného bolo dôveryhodné, musí byť pravdivým aj život v duchu Evanjelia každej miestnej cirkvi zvlášť, ale aj pravoslávneho sveta ako celku.

Byť zrozumiteľným súčasnému svetu – neznamená robiť radikálne reformy v liturgii, morálke, či dogmách Cirkvi. My jednoducho musíme takisto, ako svojho času svätí otcovia, osvojiť si jazyk súčasného spoločenstva, ktoré nie je ničím horšie, ani lepšie, ako stovky, či tisíce rokov nazad, a nebáť sa vstúpiť do tvorivého dialógu s ním.

Treba mať stále na zreteli, že nie svet má reformovať Cirkev, ale Cirkev musí premeniť tento svet a dať ľudskej existencii zmysel, ktorý nie je limitovaný módou, časom, priestorom, ekonomickými krízami, vojnami, či nacionalizmom.

Christova Cirkev by mala jasne ukázať Pravdu Evanjelia aj vo vzťahu k inštitúcii svätej tajiny Rodiny z pozície milujúcej matky, ktorá do svojho náručia prijíma všetkých, skaličených hriechom a ponúka vyliečenie všetkých rán silou Christovho mena.

Nesmieme zabúdať, že my, hoc sme deťmi Christovej Cirkvi, všetci nesieme na sebe rany tohto sveta, a preto aj uzdravenie musí začínať od nás samých, z vnútra našich cirkevných spoločenstiev, ktoré často trpia nedostatkom lásky, nacionalizmom, pokrytectvom a nevernosťou Svätému Evanjeliu. V súvislosti s tým sa Svätý a Veľký Snem Pravoslávnej Cirkvi javí pre každého z nás veľkou výzvou. Je to – neopakovateľná šanca započuť, čo „Duch Boží hovorí cirkvám“ (Zjav 2, 7).

 

 

Ukončenie a prijaté výsledky Synaxisu v Chambésy

 

Večer, 27. januára 2016, sa zakončilo stretnutie predstaviteľov autokefálnych pravoslávnych cirkví vo švajčiarskom Chambésy – Synaxis.

Pomimo rôznych pohľadov jednotlivých cirkví na prerokovávané otázky, na základe konsenzu, došlo k prijatiu celej rady dokumentov, ktoré budú predložené Cirkvi na Všepravoslávnom Sneme:

  1. Autonómia a spôsob jej udeľovania

  2. Vzťahy Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

  3. Význam pôstu a jeho dodržiavanie v súčasnosti

  4. Pravoslávna diaspora

  5. Misia Pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete a jej vklad k realizácii ideálov mieru, spravodlivosti, slobody, bratstva a lásky medzi národmi

  6. Tajina Manželstva a prekážky k jeho uzatvoreniu.

 

Medzi predloženými témami, ktoré neboli dopracované, zostali:

  1. Autokefalita a spôsob jej udeľovania

  2. Otázka dyptychov

  3. Otázka cirkevného kalendára


Čo je dôležité, Synaxis ustálil a potvrdil regulamin práce Všepravoslávneho Snemu – boli zadefinované štruktúry tohto stretnutia, kompetencie predsedajúceho a pracovných snemových komisií a ďalšie praktické otázky., medzi iným – zásady pozvania predstaviteľov iných kresťanských cirkví a medzinárodných organizácií.

Synaxis potvrdil, že Veľký a Svätý Všepravoslávny Snem sa bude konať v dňoch 16. - 27. júna 2016 na Kréte, na pôde Pravoslávnej Akadémie (24 km od mesta Chania). 19. júna snemoví otcovia privítajú Sv. Päťdesiatnicu a sv. liturgiou oslávia sviatok Zoslania Sv. Ducha v jednej z najväčších pravoslávnych svätýň Grécka, v katedrále sv. Menasa v Heraklione.

 

Zdroj: Amen.gr., orthodox.pl., pccs.ru.

- nikodim

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode