PROSBA TÝM, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ POMOCŤ

16.01.2017 11:39

 

S prosbou sa obraciame na každého, kto započuje tento hlas - kto má možnosti a ochotu pomôcť pútnickému chrámu posunúť sa dopredu.

 

S Božou pomocou v minulom roku sme prešli priam "zázračným" zásahom Božej milosti pri opravách nášho chrámu, o čom sme sa snažili informovať Vás skrze našu stránku "Nový Klokočov".

Mnohé veci, priam ponad naše očakávanie sme posunuli dopredu - no, pravdu povediac, mnohé veci zostávajú naďalej pred nami.
V PRVOM RADE JE TO DOKONČENIE OPRAVY STRECHY CHRÁMU ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY - PREKRYTIE STRECHY CHRÁMOVEJ ČASTI PLECHOM, čo predpokladom (berúc do úvahy, že s Božou pomocou čosi sa nám už podarilo dať dohromady), ostáva nám chýbajúca SUMA 2.000, - Eur.

 

Oslovujeme aj ľudí, ktorí by mali možnosť KTITORSKY (ktitor, v cirkevnom prostredí, ten, ktorý, čosi funduje a za ktorého sú prinášané modlitby), pomôcť pri oprave zvonice, ktorej sa už takisto dotkol "čas"; alebo, radami, či pomocou prispieť pri skrášlení okolia chrámu (výsadba kríkov, oprava oplotenia...)

Dnes, samozrejme, je doba, kde nič nie je zadarmo - sme si toho plne vedomí = Hoci, my sami nevieme ponúknuť "hmotnú, či finančnú" protihodnotu - vieme, však, podľa naších ľudských možností ponúknuť modlitbu v chráme ZA VÁS, VAŠE RODINY, VAŠU PRÁCU... A Všemilostivý, vie kde a komu nadeliť podľa Jeho potreby...

 

Kto by chcel a vedel pomôcť, radi Vás osobne privítame v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, alebo, cez kontakt na náš mail nikodim@centrum.sk, alebo na mob. čísle - o. Tomko, 0907 207 718;

alebo:

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.);

IBAN: SK04 0200 0000 0029 3425 0651 ; pozn. Pre prijímateľa „OPRAVA STRECHY“.

 

Spasí Vás Hospoď, a Matka Božia Klokočovská nech Vás pokrýva Svojim pokrovom!

S požehnaním, o. Nikodím +

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode