Otvorený list vedeniu Gréckej Pravoslávnej Cirkvi

15.11.2016 08:39

 

 

GRÉCKE DUCHOVENSTVO PROSÍ VEDENIE GRÉCKEJ CIRKVI 

NEPOTVRDIŤ PRIJATÉ NA KRÉTE SNEMOVÉ DOKUMENTY

 

Atény, 27. októbra 2016

 

Vplyvná grécka spoločenská organizácia „Zväz pravoslávnych duchovných a mníšstva“ poslala otvorený list vedeniu Gréckej Pravoslávnej Cirkvi. List do toho času podpísali: archimandrita Afanasij (Anastasiu) – igumen monastiera Veľká Meteora; archimandrita Sarantis (Sarantos); archimandrita Grigorij (Chadzinikolau) – igumen monastiera Svätej Trojice vo Volose; protopresbyter Georgij Metalinos – profesor Aristotelovej univerzity v Tesalonikách; doktor bohoslovia Dimitrij Celengidis. Podpisy k listu stále pribúdajú, informuje portál Agionoros.ru.

Autori listu tvrdia, že Krétsky snem, nie že nepriniesol konsolidáciu v pravoslávnom svete, ale naopak, „zrodil rozdelenie a protirečenia“.

Na samotnom sneme sa nezúčastnili štyri z miestnych pravoslávnych cirkví, predstavujúce viac než polovicu pravoslávnej pastvy. Okrem toho, nie všetci biskupi mali možnosť zúčastniť sa snemu, a tí, ktorí boli účastní snemu, boli pozbavení práva hlasovať. Účastníci gréckeho „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ poukazujú na to, že na tzv. Krétskom sneme bola prvýkrát v histórii pravoslávnej Cirkvi narušená rovnoprávnosť všetkých biskupov; že všetky rozhodnutia prijímali prvohierachovia (hlavy miestnych cirkví), ktorí v konečnom dôsledku konali ako „kolektívny pápež“.

 

Nebývalý skoršie snemový regulament zrodil celý rad kolízií:


 

  1. Väčšina srbských biskupov odmietla podpísať dokument „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, jednako, tým že ho podpísal prvohierarcha – srbský patriarcha, pod koncovým dokumentom automaticky boli dané podpisy všetkých srbských biskupov.

 

  1. Štyria cyperskí metropoliti odmietli podpísať záverečný dokument „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, ale aby to nebilo do očí, cyperský arcibiskup, ako hlava miestnej cirkvi, bez ich súhlasu „podpísal dokument namiesto nich“.

 

Účastníci „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ nazývajú Krétsky snem „ekumenickým“ a tvrdia, že vnáša nové učenie o Cirkvi. „Nie náhodou organizátori snemu vytrvalo protestovali proti návrhu Gréckej cirkvi zameniť text „druhé kresťanské cirkvi“ na „kresťanské spoločenstvá““, - podotýkajú autori listu. - „Slovo heréza sa ani raz nenachádza v „snemových“ dokumentov a seriózny návrh Svätej Hory zakázať spoločné modlitby s heretikmi bol úplne ignorovaný“.

Podľa mienky autorov tohto otvoreného listu, „stretnutie časti biskupov na Kréte nemôže byť charakterizované ani ako Snem, ani ako Svätý, ani nie Veľký“. Preto prosia vedenie Gréckej Pravoslávnej Cirkvi nepotvrdiť prijaté uznesenia Krétskeho snemu, alebo minimálne zavrhnúť text dokumentu „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“ ako neplatný.

Účastníci „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ vyzývajú k celopravoslávnemu úsiliu zvolať druhý Všepravoslávny Snem, ktorý tzv. „Snem na Kréte“ charakterizuje ako „predsnemové stretnutie biskupov a upraví jeho uznesenia“.

- nikodím

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode