OPRAVA NÁŠHO CHRÁMU

15.09.2016 17:05

 

Ako sme už skôr informovali, s Božou pomocou a vďaka mnohým z Vás, boli vyhotovené 3 nové kríže na Nižno-rybnický chrám, ktoré pri celoeparchiálnych slávnostiach konaných v našom chráme v dňoch 14. - 15. augusta posvätil Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko - košický. V týchto dňoch, chvála Hospodu Bohu, už máme v chráme zložené 2 nádherné kopuly, ktoré boli zhotovené na Ukrajine a ktoré budú zdobiť náš chrám.

Keďže na avízovanú rekonštrukciu strechy nášho chrámu prispeli mnohí jednotlivci, farnosti našej eparchie, ako aj ľudia z iných kútov Slovenska, ako aj spoza hraníc, z pravoslávnych komunít v USA, pokladám si za povinnosť informovať Vás o aktuálnom stave opravy nášho chrámu, na ktorú ste prispeli, za čo patrí poďakovanie každému, kto našu prosbu započul.

Zoznam darcov mimo našej farnosti môžete nájsť na našej internetovej stránke „Nový Klokočov“. Veľká vďaka patrí veriacim našich farností, ktorí prispeli na celoeparchiálnu zbierku, ktorá činila 2.000 Eur. Z týchto prostriedkov sme mohli zrealizovať nákup materiálu a pokryť výdaje na prácu. K 15. septembru sme preinvestovali cca 9.500, - EUR.

 

Plech na centrálnu kupolu (zlatý, modrý – krytý nitridom titánu)            3.600, - Eur

Drevo na centrálnu kupolu                                                                           1.500, - Eur

2 kupoly (výška 2 m) + Kríž veľký (2,5 m) + 2 Kríže stredné (1,5 m)

/materiál + práca/                                                                                           4.000, - Eur

iné výdaje (doprava, materiál (klince, rúry atď.)                                            400, - Eur

 

* * * * * * * * * 

Keďže sa nám s Božou pomocou podarilo dotiahnuť administratívne podklady, práce na rekonštrukcii strechy rybnického chrámu by mali začať už v najbližších dňoch.

 

Predpokladaný rozpočet plánovanej rekonštrukcie činil cca 9.000, - EUR (samozrejme cena bola podmienená cenami materiálu). Vďaka Hospodu Bohu a mnohým z Vás sa nám podarilo dať do hromady spomínanú sumu, ktorá bola použitá na nákup materiálu a výplatu zhotovenia krížov a 2 kupol. 

Zvolený materiál - tzv. zlatý plech, sme doviezli z Ukrajiny. Je jednak dekoratívnejší a aj samotný efekt už zhotovených krížov a kopúl vytvára nádherné dielo. V porovnaní s inými ponukami, s iným materiálom zo Slovenska, ktoré sme zvažovali, je pre nás zvolený materiál (aj z dlhodobejšej perspektívy) cenovo výhodnejší. Jednak, politicko - spoločenskými zmenami došlo na Ukrajine k cenovému rozkolísaniu, na ktorý sme takisto doplatili aj my - a kvôli zvýšeniu cien sme za plech museli zaplatiť ponad 1.000, - Eur naviac od predpokladaného rozpočtu, ktoré nám teraz chýbajú do sumy vyhradenej k výplate práce hlavnej kupoly. 

 

Podľa svojich možností sa snažíme dať túto chýbajúcu sumu dokopy, ale takisto sa aj znova obraciame na každého, kto by mohol pomôcť a prispieť k dokončeniu tohto diela, aby na slávu Božiu a česť Jeho Presvätej Matky mohlo slúžiť všetkým, ktorí sa utiekajú s poďakovaním i prosbou pod krov tohto Božieho domu.

 

   * * * * * * * * * 

Vaše dary môžete zaslať poštovou poukážkou na adresu farského úradu:

 

PCO Nižná Rybnica

Nižná Rybnica 159

Sobrance 073 01

 

alebo priamo na číslo účtu: 2934250651 / 0200 (VÚB a. s.);

IBAN: SK04 0200 0000 0029 3425 0651 ; pozn. Pre prijímateľa „OPRAVA STRECHY“.

 

S poďakovaním za všetkých veriacich nižno-rybnickej farnosti,

od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej

o. Dušan Nikodím TOMKO, správca farnosti

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode