Natoľko sme v Cirkvi, nakoľko v nás prúdi Christova Krv

15.10.2012 22:19

V súčasnej dobe, kvôli našej ľahostajnosti voči  sv. viere v Hospodina nášho Isusa Christa, kvôli našej nespôsobnosti vnímať pôsobenie Jeho Božskej prozreteľnosti v našom živote, sme došli do toho, že môžeme povedať, že sme sa takmer úplne vzdialili od skutočného kresťanského života. (prepodobný Serafím Sarovský)

 

Sme, alebo nie sme v Cirkvi?

Ťažko definovať, ako sa nám podarilo skĺznuť k tomu, že sme dnes stupeň duchovnej úrovne – cerkovnosti / necerkovnosti človeka začali vnímať podľa toho, či dotyčný vie, alebo nie, kedy, kde a pred ktorou ikonou treba postaviť sviečku, kedy sa žehnať a kedy nie... A keď ponad to ešte niekto ovláda bohoslužobný poriadok, typikon, taký je vskutku hodný najvyšších pochvál. Ale je to naozaj tak? Je možné, aby k tomu, že budem pravoslávnym kresťanom stačílo poznať cirkevný poriadok? Je možné Pravoslávie, a to znamená aj Christovo kázanie, Jeho spásonosnú misiu v tomto svete, znížiť na úroveň noriem správania alebo súboru pravidiel? A možno, to všetko – poznať pravidlá Cirkvi a byť členom Cirkvi, byť pravoslávnym kresťanom, - sú dve rôzne veci? Ale vtedy vzniká otázka: „Čo znamená byť v Cirkvi?“

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode