Na večnosť odišiel vladyka Ján

08.08.2012 15:50

S ľútosťou oznamujeme, že v štvrtok 2. augusta 2012, v neskorých nočných hodinách, zosnul vo veku 75 rokov najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska.

Posledná rozlúčka s vladykom Jánom sa uskutočnila v stredu 8. augusta 2012 v Katedrálnom chráme Alexandra Nevského v Prešove. Bohoslužby sa začali o 8.00 hod a samotný pohreb o 10.00. Po pohrebe bol vladyka pochovaný o 17.00 hod. v svojom rodisku v obci Kravany.

Vladyka Ján, občianskym menom Ján Holonič, sa narodil 29. januára 1937 v obci Kravany, okres Trebišov. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove ukončil v roku 1958 a v tom istom roku bol vysvätený na diakona a neskôr na kňaza. Pôsobil na farnostiach Rakovec nad Ondavou, neskôr Šamudovce. V roku 1983 prijal mníšsky postrih v Trojicko-Sergejevskej Lavre v Zagorsku. Za michalovského biskupa bol zvolený 22. mája 1983 a na nasledujúci deň prijal chirotóniu na biskupa. Pod jeho vedením bolo v Michalovciach zriadené cirkevné Stredné odborné učilište svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach a v roku 2005 Materská škola sv. Rastislava v Michalovciach.

Po zosnutí arcibiskupa prešovského, metropolitu Českých krajín a Slovenska, Nikolaja mu bola dňa 5. februára 2006 udelená hodnosť arcibiskupa. Dňa 11. marca 2006 ho Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove zvolilo za arcibiskupa prešovského a Slovenska a dňa 7. apríla 2006 bol intronizovaný do tejto služby.

Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický spolu s duchovenstvom a veriacimi vyjadrujú úprimnú sústrasť a modlia sa za pokoj duše zosnulého vladyku Jána. VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!

s vladykom jánom sa prišli Rozlúčiť sa prišli stovky veriacich

PREŠOV 8. augusta (WEBNOVINY) – Stovky veriacich sa prišli v stredu do Katedrálneho chrámu svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove naposledy rozlúčiť s najvyšším predstaviteľom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku arcibiskupom Jánom.

Vladyka Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska, vlastným menom Ján Holonič, zomrel 2. augusta vo veku 75 rokov. 

Smútočné obrady sa začali svätou liturgiou. Po dvoch hodinách pokračovali pohrebnými obradmi, ktoré viedol vladyka Tichon, komárňanský biskup, a vladyka Krištof, arcibiskup pražský, metropolita Českých krajín a Slovenska.
Na smútočnom akte sa zúčastnili duchovní predstavitelia pravoslávnej cirkvi, zástupcovia ďalších cirkví na Slovensku vrátane arcibiskupov a biskupov, zástupcovia veľvyslanectiev krajín, kde má pravoslávna cirkev významné postavenie a zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov.

Arcibiskupa pochovajú v rodných Kravanoch

Na želanie arcibiskupa Jána aj najbližšej rodiny telo zosnulého pochovajú v stredu o 17:00 v jeho rodnej obci Kravany v okrese Trebišov.

Riaditeľ úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie Alexander Cap uviedol, že arcibiskup Ján ho osobne vysvätil za diakona aj za kňaza a je mu vďačný za duchovné vedenie. Zosnulý celkovo v službách cirkvi pôsobil 49 rokov, z toho ako kňaz 20 rokov a v biskupskej službe bol 29 rokov.
Ako biskup v Michalovskej pravoslávnej eparchii pôsobil 23 rokov, posledných šesť rokov svojho života venoval službe arcibiskupa v Prešovskej pravoslávnej eparchii, ktorá má okolo 40-tisíc veriacich.
Podľa riaditeľa úradu s ľuďmi mal úzky kontakt, lebo sám bol prostý a jednoduchý človek. K veriacim bol otvorený. Počas svojho života posvätil viacero chrámov a ikonostasov, vysvätil diakonov a kňazov.

Ján Choma, jeho dlhoročný priateľ a spolupracovník, si na arcibiskupa Jána spomína ako na spoločenského a nekonfliktného človeka. Vyzdvihol jeho húževnatosť po roku 1989, kedy michalovskej eparchii po odovzdaní majetku gréckokatolíckej cirkvi ostali len štyri chrámy.

Arcibiskup sa pričinil o postavenie 16 chrámov

Počas ich spoločnej služby v Michalovciach sa pričinil o postavenie 16 nových chrámov. „Som rád, že som ho ešte navštívil v nemocnici asi týždeň a pol pred smrťou. Ťažko sa mu hovorilo, mal už slabý hlas a tak na moje otázky reagoval iba stiskom ruky,“ uviedol Choma, bývalý riaditeľ úradu Michalovskej pravoslávnej eparchie.

Smutná správa o smrti hlavy pravoslávnej cirkvi na Slovensku zastihla vladyku Krištofa, arcibiskupa pražského, metropolitu Českých krajín a Slovenska, na misijnej ceste po západnej Aljaške, kde v pravoslávnej dedinke Napaskiak za zosnulého arcibiskupa Jána odslúžil panychídu.
Arcibiskup Krištof sa napriek veľkej vzdialenosti v stredu osobne zúčastnil všetkých smútočných obradov, aby mohol na poslednej ceste odprevadiť arcibiskupa Jána.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode