KRESTOPOKLONNÁ NEDEĽA V NIŽNEJ RYBNICI

19.03.2017 14:12

 

 

Tvojmu Krížu klaniame sa Vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme !

 

Krestopoklonná nedeľa – Cirkev pred náš zrak vykladá Kríž – znamenie a nástroj nášho spasenia. V rybnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je aj pútnickým chrámom Michalovsko – košickej eparchie, v ten deň, okrem k poklone vystaveného kríža, boli v centre pozornosti ešte ďalšie tri kríže – tri nové „zlaté“ kríže, ktoré budú zdobiť zrekonštruovanú strechu nižno-rybnického chrámu, a ktoré sme dnes posvätili.

Ako sme skôr informovali, pútnický chrám, pomaly, podľa možností, prechádza postupnou rekonštrukciou, počnúc opravou strechy, ktorá si nutne vyžadovala opravy. Naše možnosti nám dovoľovali len tie najnutnejšie opravy. Boh však skrze mnohých z Vás, dobrých ľudí, sponzorov, ktorí do tejto opravy vstupovali s konkrétne smerovanými prostriedkami, nás smeroval a posúval do nových možností tak, že do dnešného dňa je časť strechy chrámu prekrytá plechom a nad Nižnou Rybnicou, ako aj celým jej okolím, blýskajú sa tri zlaté kupolky.

Že to v Božom pláne nemalo byť finálnym výsledkom opravy – svedčili a svedčia ďalšie dni, kedy sme sa cez Vás posunuli ďalej a pre chrám boli zabezpečené ďalšie tri „zlaté“ kríže, ktoré ozdobia južnú a severnú stranu chrámu, ako aj zvonicu pri chráme, ktorá v najbližších dňoch prejde rekonštrukciou.

Každému z Vás, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri prebiehajúcej oprave chrámu, veľké „Spasi Vas Hospoď“ a každému, kto by ešte vedel a chcel pomôcť, vopred ďakujeme a odporúčame informácie na našej oficiálnej stránke - „NOVÝ KLOKOČOV“ - novyklokocov.webnode.sk

 

viac fotografií : FOTOALBUM

 

S prianím všetkého dobrého, od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej, o. Nikodím s veriacimi farnosti Nižná Rybnica

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode