VITAJTE  NA  WEBE 

 

PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení 

a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

 

SVIATOK SV. VASILIJA OSTROŽSKÉHO 

S VLADYKOM JURAJOM 

NA KOŇUŠI

 

* * * * * * * * *

KOŇUŠ, 12. máj 2021

 

12. mája, sme oslávili pamiatku veľkého Božieho podvižníka a skorého nášho pomocníka a modlitebníka, sv. Vasilija, ostrožského divotvorcu, ktorý je aj nebeským patrónom túžby obnovenia mníšského života v našej eparchii, a ktorého  "odeždy", časti oblečenia - epitrachil a pokrývka hlavy, ako veľké požehnanie, dočasne, dokedy nebude postavený monastier v Beňatine zasvätený práve tomuto svätcovi, sú uložené v nižno - rybnickom pútnickom chráme.

Do správy nižno-rybnickej farnosti patrí aj staroštýlna farnosť Koňuš, kde v vpreddverí chrámového sviatku Sv. žien Myronosíc, bola slúžená aj tohtoročná sviatočná liturgia sviatku sv. Vasilija, divotvorcu ostrožského.

Sv. liturgia, z milosti Božej po čase „zatvorených dverí“ súčasnou epidemickou situáciou, bola pre miestných veriacich o to radostnejšou, že ju mohli sláviť spolu so svojim biskupom - vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko - košickým.

 

S vladykom Jurajom spoluslúžil správca farností Nižná Rybnica a Koňuš o. Dušan Nikodím Tomko.

V závere sv. liturgie bolo posvätené kolivo a prednesené prosby o požehnanie a pomoc sv. Vasilija pri budove monastiera a obnove mníštva, za chorých, za duchovenstvo i veriacich našej eparchie.

 

SVJATYJ OTČE VASILIJE, MOLI BOHA O NAS !!!

 

 

 

 

 

 

Novinky

15.01.2016 12:23

Zamyslenie na prahu Nového Roka

    úvahu nad témou "Nového Roka" si môžete prečítať na tomto odkaze  ... V OČAKÁVANÍ "NOVÉHO"  
11.01.2016 15:14

NEVYSPYTATEĽNÉ CESTY HOSPODINA

      NEVYSPYTATEĽNÉ CESTY HOSPODINA, alebo … úsmevná historka jedného obrátenia   Celý článok si prečítate TU.        
24.12.2015 11:42

Betlehemská jaskyňa - škola viery, nádeje a lásky

    Roždestvenské zamyslenie sa blahej pamäti mitr. prot. Juraja Kuzana   si môžete prečítať na tomto odkaze  CELÝ ČLÁNOK  
18.12.2015 14:52

SVEDECTVO VEDCOV O VIERE

    Celý článok nájdete na tomto odkaze NEUVERITEĽNÁ SKUTOČNOSŤ  
27.11.2015 15:19

Prekliate predmety v našich príbytkoch - Otázky a odpovede k článku

    „NEBUDEM SA BÁŤ ZLÉHO, LEBO TY SI SO MNOU“ (Žalm 23, 4)   alebo,   Otázky a odpovede k článku Prekliate predmety v našich príbytkoch   Celý článok si môžte prečítať na našej stránke v sekcii   DUCHOVNÉ NÁSTRAHY SÚČASTNOSTI  
26.11.2015 17:48

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie III

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE TU.  
08.11.2015 17:05

Slovo k sviatku sv. archanjela Michaela, vodcu nebeských vojov

    Celý článok nájdete na tomto odkaze: Zbor sv. Archistratiha Michaela  a ostatných nebeských mocností  
01.11.2015 15:46

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie II.

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE TU .  
29.09.2015 23:53

PREKLIATÉ PREDMETY V NAŠICH DOMOCH

    DRAHÍ MOJI, V PRVOM RADE VRÁŤME CHRISTA NA SVOJE MIESTO V NAŠOM DOME, A HLAVNE V NAŠOM SRDCI,  A ON SÁM PORIEŠI NAŠE PROBLÉMY A DOKONCA ICH ZMENÍ NA POŽEHNANIE !!!   Celý článok si môžete prečítať TU.  
18.09.2015 16:30

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII Celý článok si nájdete TU.  
23.08.2015 22:52

Víťazstvo nad smrťou

    Slovo sv. Jána Kronštadtského k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky Čo znamená, drahí bratia a sestry, že Cirkev odchod Božej Matky z tohto života vôbec nenazýva smrťou, ako je to zvyčajne u ľudí, ale zosnutím, alebo odpočinkom, pokojným spánkom, a dokonca nesmúti, ani neplače pri...
23.08.2015 22:12

Prijatie kresťanstva na Rusi

    Do obdobia naštrbených vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom spadá jeden z najdôležitejších momentov v histórii východných Slovanov, ktorý poznačil celé ich ďalšie smerovanie a tým je prijatie kresťanstva na Rusi. Celý článok nájdete : TU.  
18.08.2015 16:18

USPENSKÉ SLÁVNOSTI V RYBNICI

      Pred tristo rokami Mária plakala, nad ľuďmi Zemplína slzy prelievala. Mária, Mária, pros za nás u Syna. Buď nám milostivá, Ochrana Zemplína.   15. august je v pravoslávnej Cirkvi spojený s jedným z veľkých a medzi veriacim národom obľúbených sviatkov cirkevného roka, so...
27.07.2015 14:08

SPOMIENKA PATRÓNOV CHRÁMU A POSVÄTENIE IKONOSTASU

  Ikona je neodmysliteľnou súčasťou pravoslávnej spirituality. Ikony zdobia naše chrámy, máme ich vo svojich domoch, pred nimi Bohu cez Jeho svätých prinášame svoje modlitby, poďakovania i prosby, a Boh, neraz cez nich, hojne aj požehnáva tento svet a my tieto ikony nazývame čudotvornými…...

 

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne Moleben k Presvätej Bohorodičke pred Jej milostivou nižnorybnicko - klokočovskou ikonou. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

* * * * * * *

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode