VITAJTE NA WEBE PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

POZVÁNKA

Celoeparchiálne Slávnosti 

v Nižnej Rybnici 2020

PROGRAM SLÁVNOSTÍ V NIŽNEJ RYBNICI

 

Sobota 22. 08. 2020

 

5. ROČNÍK PEŠEJ PÚTE „ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA“

- 12: 00 hod. Zraz pútnikov a požehnanie púte z Klokočova do duchovného Nového Klokočova – Nižnej Rybnice

 

- 18: 00 hod. Privítanie pútnikov, mariánske piesne

- 18: 45 hod. Privítanie vladyku Juraja

- 19: 00 hod. Vsenočné bdenie

- 22: 00 hod. Akafist Zosnutiu Presvätej Bohorodičky

- 23: 00 hod. Kánon a modlitby k sv. prijímaniu

 

Nedeľa 23. 08. 2020

- 24: 00 hod. Sv. liturgia

- 02: 00 hod. Akafist sv. Joakimovi a Anne

- 03: 00 hod. Moleben o zdravie a Božie požehnanie, panychídy

- 05: 00 hod. Časy – Prvý a Tretí

- 06: 00 hod. Moleben Presvätej Bohorodičke; mariánske piesne

- 08: 30 hod. Privítanie vladyku Juraja

- 09: 00 hod. Slávnostná archijerejská liturgia s obchodom okolo chrámu, čítaním Evanjelií a lámaním slávskeho koláča

 

 

 

 

Piaty ročník pešej púte 

"ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA"

 

* * * * * * * *

- z historického Klokočova, kde pred 350 rokmi zaplakala ikona Matky Božej, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici, kde sa už vyše 10 rokov uchováva kópia divotvornej Klokočovskej ikony a pravoslávny národ prichádza uctiť si Matku nášho Spasiteľa a Pána Isusa Christa.


Pri tohtoročných Celoeparchiálnych slávnostiach v Nižnej Rybnici, si ako eparchiálne spoločenstvo pripomenieme práve 350. Výročie zázračného sĺzenia klokočovskej ikony, ako aj poďakujeme za tých 350 rokov materinskej ochrany Bohorodičky nad pravoslávnym národom pod Vihorlatom - v obdobiach boja za zachovanie pravoslávnej viery, v časoch obnovy Pravoslávia v našom kraji a predávania viery ďalším generáciám...* * * * * * *
Zraz pútnikov v centre obce Klokočov

 

22. AUGUST 2020

Začiatok púte o 12: 00 hod. požehná vladyka - Vysokopreosvietený JURAJ, arcibiskup michalovsko - košický.kontakt: o. arcidiakon Matúš Spišák - 0907 406 189


o. Nikodím Dušan Tomko - 0907 207 718

ĎALŠIE INFORMÁCIE BUDÚ PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH.

 

 

 

 

 

 

Svätý otče Vasilij, divotvorec ostrožský,

pros Boha za nás !!!

* * * * * * * 

NIŽNÁ RYBNICA, 12. máj 2020 - Sláva Hospodu Bohu za požehnaný, milosťou Božou naplnený deň ! V utorok, 12. mája, sme prežili Bohom požehnané dopoludnie v nižno - rybnickom pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde sme oslávili pamiatku veľkého Božieho podvižníka a skorého nášho pomocníka a modlitebníka, sv. Vasilija, ostrožského divotvorcu, ktorého "odeždy", časti oblečenia - epitrachil a pokrývka hlavy, ako veľké požehnanie, ktoré denno - denne zažívame, dočasne (dokedy nebude postavený monastier v Beňatine zasvätený práve tomuto svätcovi) sú uložené v nižno - rybnickom chráme.

Toto modlitebné dopoludnie sme začali akafistom k sv. Vasilovi, ktorý slúžil o. Nikifor Miloš Surma, správca farnosti Bežovce a Blatné Remety. Následne, po privítaní nášho vladyku - arcibiskupa michalovsko - košického Juraja, sme pokračovali v slúžení sv. liturgie, v závere ktorej bolo požehnané kolivo v česť sv. Vasilija.

Nech Hospodin Boh, aj na príhovor Svojho svätého - sv. otca nášho Vasilija, požehná našu farnosť, pútnický chrám, našu eparchiu s duchovenstvom a veriacimi, ako aj zrod mníšskeho života a monastiera v našom kraji. SVJATYJ OTČE NAŠ VASILIJE, MOLI BOHA O NAS !!!

Sviatok sv. Vasilija Ostrožského / 12. máj 2020 /

 

 

 

Novinky

26.11.2015 17:48

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie III

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE TU.  
08.11.2015 17:05

Slovo k sviatku sv. archanjela Michaela, vodcu nebeských vojov

    Celý článok nájdete na tomto odkaze: Zbor sv. Archistratiha Michaela  a ostatných nebeských mocností  
01.11.2015 15:46

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie II.

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE TU .  
29.09.2015 23:53

PREKLIATÉ PREDMETY V NAŠICH DOMOCH

    DRAHÍ MOJI, V PRVOM RADE VRÁŤME CHRISTA NA SVOJE MIESTO V NAŠOM DOME, A HLAVNE V NAŠOM SRDCI,  A ON SÁM PORIEŠI NAŠE PROBLÉMY A DOKONCA ICH ZMENÍ NA POŽEHNANIE !!!   Celý článok si môžete prečítať TU.  
18.09.2015 16:30

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve

    Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII Celý článok si nájdete TU.  
23.08.2015 22:52

Víťazstvo nad smrťou

    Slovo sv. Jána Kronštadtského k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky Čo znamená, drahí bratia a sestry, že Cirkev odchod Božej Matky z tohto života vôbec nenazýva smrťou, ako je to zvyčajne u ľudí, ale zosnutím, alebo odpočinkom, pokojným spánkom, a dokonca nesmúti, ani neplače pri...
23.08.2015 22:12

Prijatie kresťanstva na Rusi

    Do obdobia naštrbených vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom spadá jeden z najdôležitejších momentov v histórii východných Slovanov, ktorý poznačil celé ich ďalšie smerovanie a tým je prijatie kresťanstva na Rusi. Celý článok nájdete : TU.  
18.08.2015 16:18

USPENSKÉ SLÁVNOSTI V RYBNICI

      Pred tristo rokami Mária plakala, nad ľuďmi Zemplína slzy prelievala. Mária, Mária, pros za nás u Syna. Buď nám milostivá, Ochrana Zemplína.   15. august je v pravoslávnej Cirkvi spojený s jedným z veľkých a medzi veriacim národom obľúbených sviatkov cirkevného roka, so...
27.07.2015 14:08

SPOMIENKA PATRÓNOV CHRÁMU A POSVÄTENIE IKONOSTASU

  Ikona je neodmysliteľnou súčasťou pravoslávnej spirituality. Ikony zdobia naše chrámy, máme ich vo svojich domoch, pred nimi Bohu cez Jeho svätých prinášame svoje modlitby, poďakovania i prosby, a Boh, neraz cez nich, hojne aj požehnáva tento svet a my tieto ikony nazývame čudotvornými…...

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne uz- dravujúce a oslobodzujúce modlitby pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

Stretnutie je potrebné vopred do- hodnúť (číslo tel. v kontaktoch) 

* * * * * * *

- každý pondelok (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) - Akafist sv. veľkomučenici Kataríne., resp. Akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, tumanským divotvorcom.

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

Takisto, každý štvrtok  (okrem sviat- kov a veľkopôstneho času), je slúže- ný v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. Nikolajovi, divotvorcovi.

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode