VITAJTE NA WEBE PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

 

 

POOHLIADNUTIE

ZA CELOEPARCHIÁLNYMI SLÁVNOSŤAMI 

V NIŽNEJ RYBNICI

17. - 18. august 2019

 

 

 

 

4. ročník pešej púte "ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA"

Účastníci pešej púte spolu s vladykom Jurajom sa už 4-tý rok vydali z historického miesta zázraku sĺzenia ikony Bohorodičky, z Klokočova, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presv. Bohorodičky v Nižnej Rybnici.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici - VSENOČNÉ BDENIE

Prvý deň Celoeparchiálnych slávnosti pri kópii divotvornej ikony Matky Božej Klokočovskej v nižno-rybnickom pútnickom chráme - Vsenočné bdenie,  slúžil s duchovnými a veriacimi eparchie vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti - Archijerejská sv. liturgia

Archijerejská sv. liturgia v pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici s obchodom okolo chrámu, modlitbami za živých i zosnulých našej eparchie i už tradičným posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

 

 

 

 

 

 

Novinky

30.06.2016 15:50

Reťaz zázrakov sv. Spiridona nemá konca

    V dobe významného cirkevného muža Nikifora Teotokisa sa udial tento zázrak: Počas procesie s ostatkami sv. Spiridona priviedli do chrámu jednu ženu posadnutú démonom. Škrípala zubami, zúrila a bila sa. Hoci mala zviazané ruky a nohy, dvaja - traja muži mali problém udržať ju. Jej tvár...
03.05.2016 22:28

SLOVO NA PASCHU CHRISTOVU

    Pascha – Vzkriesenie Isusa Christa   Niet väčšieho a krajšieho sviatku, ako je zmŕtvychvstanie Isusa Christa. Svedčia o tom aj prekrásne slová svätého Jána Zlatoústeho: „Nech sa nikto nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. Peklo bolo...
21.04.2016 11:37

ZDOBITIE JERICHA – NA CESTE K OSLOBODENIU

    ZDOBITIE JERICHA – NA CESTE K OSLOBODENIU článok bývalého okultistu, dnes katolíckeho kňaza venujúceho sa modlitbe oslobodenia Pavla Hucíka o okultizme a jeho dôsledkoch. CELÝ ČLÁNOK NA TOMTO ODKAZE.  
18.04.2016 11:25

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH (pokračovanie)

    Duchovné rady starca Porfirija   O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH     Celý článok nájdete na tomto ODKAZE.  
06.03.2016 21:32

K dňu odkrytia sv. ostatkov blaženej Matróny Moskovskej (8. marca)

    "MATUŠKA MATRÓNUŠKA" Celý článok si môžte prečíteť na tomto ODKAZE.  
28.02.2016 22:57

Vyjadrenie limassoľského metropolitu Afanasija k snemovému dokumentu o Vzťahoch Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

    O AKEJ JEDNOTE HOVORÍME? Všetci, ktorí odišli z Cirkvi sú rozkolníkmi a heretikmi !   CELÝ ČLÁNOK SI MOŽETE PREČÍTAŤ NA TOMTO ODKAZE.  
25.02.2016 11:49

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE (II.)

  Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.  
25.02.2016 11:45

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE

  Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.  
24.02.2016 21:55

Zázraky sv. Spiridona, veľkého divotvorcu Trimifuntského VI.

    Pri ostatkoch sv. Spiridona, ktoré sa najprv nachádzali v jeho rodisku na Cypre, sa neustále diali zázraky, tak ako sa dejú aj do dnešného dňa. Tak Boh odmenil a oslávil svätý život Spiridona, ktorý sa za nás prihovára pred Božím trónom. Celý článok si môžete prečítať na...
16.02.2016 10:20

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH (pokračovanie)

      Duchovné rady starca Porfirija     O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH      VZŤAHOCH     Celý článok nájdete na tomto ODKAZE.    
29.01.2016 20:59

Aktuality zo Stretnutia prvohierarchov pravoslávnej Cirkvi v Chambésy

     - Stretnutie prvohierarchov miestnych pravoslávnych cirkví - Slovo Blaženejšieho metropolitu českých zemí a Slovenska Rastislava k predstaviteľom autokefálnych pravoslávnych cirkví - Spoločná sv. liturgia hláv miestnych pravoslávnych cirkví - Ukončenie a prijaté výsledky...
28.01.2016 13:14

... VÝCHODNÉ BOJOVÉ UMENIA NIE SÚ IBA ŠPORTOM

    Katechéza na tému nebezpečenstva východných pohanských kultov skrývajúcich sa aj pod rúškom BOJOVÝCH UMENÍ.  
28.01.2016 12:55

Aktuality zo života našej miestnej Cirkvi

    Posledné udalosti zo života našej miestnej Cirkvi   - ISTANBULSKÉ ROKOVANIA - KOMUNIKÉ KONŠTNATINOPOLSKÉHO PATRIARCHÁTU - ISTANBULSKÉ ROKOVANIA Z POHĽADU DELEGÁCIE PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU -  STRETNUTIE JEHO SVÄTOSTI PATRIARCHU BARTOLOMEJA S JEHO BLAŽENOSŤOU...
22.01.2016 10:09

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH

    Duchovné rady starca Porfirija   O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH    VZŤAHOCH   Celý článok nájdete na tomto ODKAZE.  
15.01.2016 12:23

Zamyslenie na prahu Nového Roka

    úvahu nad témou "Nového Roka" si môžete prečítať na tomto odkaze  ... V OČAKÁVANÍ "NOVÉHO"  

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne uz- dravujúce a oslobodzujúce modlitby pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

Stretnutie je potrebné vopred do- hodnúť (číslo tel. v kontaktoch) 

* * * * * * *

- každý pondelok (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) - Akafist sv. veľkomučenici Kataríne., resp. Akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, tumanským divotvorcom.

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

Takisto, každý štvrtok  (okrem sviat- kov a veľkopôstneho času), je slúže- ný v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. Nikolajovi, divotvorcovi.

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode