VITAJTE  NA  WEBE 

 

PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení 

a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

 

SVIATOK SV. VASILIJA OSTROŽSKÉHO 

S VLADYKOM JURAJOM 

NA KOŇUŠI

 

* * * * * * * * *

KOŇUŠ, 12. máj 2021

 

12. mája, sme oslávili pamiatku veľkého Božieho podvižníka a skorého nášho pomocníka a modlitebníka, sv. Vasilija, ostrožského divotvorcu, ktorý je aj nebeským patrónom túžby obnovenia mníšského života v našej eparchii, a ktorého  "odeždy", časti oblečenia - epitrachil a pokrývka hlavy, ako veľké požehnanie, dočasne, dokedy nebude postavený monastier v Beňatine zasvätený práve tomuto svätcovi, sú uložené v nižno - rybnickom pútnickom chráme.

Do správy nižno-rybnickej farnosti patrí aj staroštýlna farnosť Koňuš, kde v vpreddverí chrámového sviatku Sv. žien Myronosíc, bola slúžená aj tohtoročná sviatočná liturgia sviatku sv. Vasilija, divotvorcu ostrožského.

Sv. liturgia, z milosti Božej po čase „zatvorených dverí“ súčasnou epidemickou situáciou, bola pre miestných veriacich o to radostnejšou, že ju mohli sláviť spolu so svojim biskupom - vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko - košickým.

 

S vladykom Jurajom spoluslúžil správca farností Nižná Rybnica a Koňuš o. Dušan Nikodím Tomko.

V závere sv. liturgie bolo posvätené kolivo a prednesené prosby o požehnanie a pomoc sv. Vasilija pri budove monastiera a obnove mníštva, za chorých, za duchovenstvo i veriacich našej eparchie.

 

SVJATYJ OTČE VASILIJE, MOLI BOHA O NAS !!!

 

 

 

 

 

 

Novinky

11.10.2016 19:20

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov

  „V rovnakom čase, ako boli na Litvu pozvaní jezuiti, - hovorí otec Pavel Athoský, - poľská štátna moc začala viesť rozhovory s pravoslávnymi biskupmi a duchovenstvom, aby zistila, aký je ich vzťah k prípadnému zavedeniu únie na Západnej Rusi. Vo väčšine prípadov sa stretla s odmietavým...
20.09.2016 18:17

Slovo k sviatku Povýšenia Čestného a Životodárneho Kríža

    Kríž je pre nás ťažký iba do tej miery, pokiaľ zostáva naším krížom. Keď sa však premení v Christov kríž, potom sa stáva neobyčajne ľahkým: „Veď moje jarmo netlačí a bremeno je ľahké“, - hovoril Hospodin (por. Mt 11, 30). Svätiteľ Ignatij Brjančaninov   KRÍŽ – SYMBOL VÍŤAZSTVA...
30.08.2016 09:42

Celoeparchiálne slávnosti v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

    Viac o celoeparchiálnych slávnostia  v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici  nájdete v našich   AKTUALITÁCH a objektívom zachytené v našich FOTOGALÉRIÁCH.    
18.07.2016 17:46

O rodičovskej kliatbe a požehnaní

    RODIČOVSKÉ PREKLIATIE PÔSOBÍ NESKUTOČNE MOCNE   Koľko krát počuť od mamky, babky lamentovanie nad deťmi, vnukmi, ktorí sa akosi nevydarili. „Otče, tote moje dzeci..., … jeden pijak, … druhý ani nehutorec...“ ; „otče, ako srdce bolí – deti sa porozvádzali, … vnuk, vnučka na divo...
30.06.2016 15:50

Reťaz zázrakov sv. Spiridona nemá konca

    V dobe významného cirkevného muža Nikifora Teotokisa sa udial tento zázrak: Počas procesie s ostatkami sv. Spiridona priviedli do chrámu jednu ženu posadnutú démonom. Škrípala zubami, zúrila a bila sa. Hoci mala zviazané ruky a nohy, dvaja - traja muži mali problém udržať ju. Jej tvár...
03.05.2016 22:28

SLOVO NA PASCHU CHRISTOVU

    Pascha – Vzkriesenie Isusa Christa   Niet väčšieho a krajšieho sviatku, ako je zmŕtvychvstanie Isusa Christa. Svedčia o tom aj prekrásne slová svätého Jána Zlatoústeho: „Nech sa nikto nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. Peklo bolo...
21.04.2016 11:37

ZDOBITIE JERICHA – NA CESTE K OSLOBODENIU

    ZDOBITIE JERICHA – NA CESTE K OSLOBODENIU článok bývalého okultistu, dnes katolíckeho kňaza venujúceho sa modlitbe oslobodenia Pavla Hucíka o okultizme a jeho dôsledkoch. CELÝ ČLÁNOK NA TOMTO ODKAZE.  
06.03.2016 21:32

K dňu odkrytia sv. ostatkov blaženej Matróny Moskovskej (8. marca)

    "MATUŠKA MATRÓNUŠKA" Celý článok si môžte prečíteť na tomto ODKAZE.  
28.02.2016 22:57

Vyjadrenie limassoľského metropolitu Afanasija k snemovému dokumentu o Vzťahoch Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

    O AKEJ JEDNOTE HOVORÍME? Všetci, ktorí odišli z Cirkvi sú rozkolníkmi a heretikmi !   CELÝ ČLÁNOK SI MOŽETE PREČÍTAŤ NA TOMTO ODKAZE.  
25.02.2016 11:49

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE (II.)

  Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.  
25.02.2016 11:45

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE

  Ďalšie pokračovanie práce DEJINNÁ CESTA K BREST - LITOVSKEJ CIRKEVNEJ ÚNII CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.  
24.02.2016 21:55

Zázraky sv. Spiridona, veľkého divotvorcu Trimifuntského VI.

    Pri ostatkoch sv. Spiridona, ktoré sa najprv nachádzali v jeho rodisku na Cypre, sa neustále diali zázraky, tak ako sa dejú aj do dnešného dňa. Tak Boh odmenil a oslávil svätý život Spiridona, ktorý sa za nás prihovára pred Božím trónom. Celý článok si môžete prečítať na...
29.01.2016 20:59

Aktuality zo Stretnutia prvohierarchov pravoslávnej Cirkvi v Chambésy

     - Stretnutie prvohierarchov miestnych pravoslávnych cirkví - Slovo Blaženejšieho metropolitu českých zemí a Slovenska Rastislava k predstaviteľom autokefálnych pravoslávnych cirkví - Spoločná sv. liturgia hláv miestnych pravoslávnych cirkví - Ukončenie a prijaté výsledky...
28.01.2016 13:14

... VÝCHODNÉ BOJOVÉ UMENIA NIE SÚ IBA ŠPORTOM

    Katechéza na tému nebezpečenstva východných pohanských kultov skrývajúcich sa aj pod rúškom BOJOVÝCH UMENÍ.  
28.01.2016 12:55

Aktuality zo života našej miestnej Cirkvi

    Posledné udalosti zo života našej miestnej Cirkvi   - ISTANBULSKÉ ROKOVANIA - KOMUNIKÉ KONŠTNATINOPOLSKÉHO PATRIARCHÁTU - ISTANBULSKÉ ROKOVANIA Z POHĽADU DELEGÁCIE PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU -  STRETNUTIE JEHO SVÄTOSTI PATRIARCHU BARTOLOMEJA S JEHO BLAŽENOSŤOU...

 

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne Moleben k Presvätej Bohorodičke pred Jej milostivou nižnorybnicko - klokočovskou ikonou. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

* * * * * * *

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode