VITAJTE NA WEBE PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

 

 

POOHLIADNUTIE

ZA CELOEPARCHIÁLNYMI SLÁVNOSŤAMI 

V NIŽNEJ RYBNICI

17. - 18. august 2019

 

 

 

 

4. ročník pešej púte "ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA"

Účastníci pešej púte spolu s vladykom Jurajom sa už 4-tý rok vydali z historického miesta zázraku sĺzenia ikony Bohorodičky, z Klokočova, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presv. Bohorodičky v Nižnej Rybnici.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici - VSENOČNÉ BDENIE

Prvý deň Celoeparchiálnych slávnosti pri kópii divotvornej ikony Matky Božej Klokočovskej v nižno-rybnickom pútnickom chráme - Vsenočné bdenie,  slúžil s duchovnými a veriacimi eparchie vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti - Archijerejská sv. liturgia

Archijerejská sv. liturgia v pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici s obchodom okolo chrámu, modlitbami za živých i zosnulých našej eparchie i už tradičným posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

 

 

 

 

 

 

Novinky

14.12.2016 11:51

Snem v Breste v r. 1596 a následky podpísania únie

    ... mnohé ďalšie príkoria museli znášať tí, ktorí chceli ostať verní svojej pravoslávnej viere. Takýmto spôsobom sa Brestský snem v r. 1596 stal namiesto predpokladaného zjednotenia, práve činom rozkolu rozdeľujúcim Západo - ruskú Cirkev na pravoslávnych a uniatov, a tak namiesto...
29.11.2016 11:56

Život starca Makárija z Optinskej pustovne

  Starec Makárij (občianskym menom Michail Nikolajevič Ivanov), narodený v r. 1788. Pochádzal zo štyroch súrodencov. Nemal to jednoduché, už ako dieťa, pretože vo veku 9 rokov prišiel o matku a vo veku 18 rokov mu zomrel aj otec. Po smrti obidvoch rodičov obhospodaroval zdedený majetok,...
29.11.2016 11:44

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov III.

  Pokračovanie historickej štúdie o Brest-litovskej cirkevnej únii,   ako aj o unionizme vôbec môžte nájsť   NA TOMTO ODKAZE.  
15.11.2016 09:45

AKTUALITY Z POSNEMOVÉHO ŽIVOTA CIRKVI

    AKTUALITY Z POSNEMOVÉHO ŽIVOTA CIRKVI   GRÉCKE DUCHOVNESTVO PROSÍ VEDENIE CIRKVI NEUZNAŤ UZNESENIA KRÉTSKEHO SNEMU   NA KRÉTE DOŠLO K ZRADE PRAVOSLÁVIA  
01.11.2016 21:11

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov II.

    Pokračovanie historickej štúdie o Brest-litovskej cirkevnej únii, ako aj o unionizme vôbec môžte nájsť   NA TOMTO ODKAZE.  
01.11.2016 20:36

HALLOWEEN – SVIATOK POHANOV

  „Jelícy vo Christá krestístesja, vo Christá oblekóstesja!“   Myslím si, že viac slov, je zbytočných. Tieto slová, ktoré spievame, či už pri krste dieťaťa, či už v čase sviatku sviatkov- Paschy Christovej, ale aj v ďalších obdobiach cirkevného roka, hovoria za všetko. Dôležité a pre...
01.11.2016 20:23

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH

   O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH   (pokračovanie)   Raz za mnou prišiel stúpenec hippies - celý ovešaný amuletmi a prsteňmi, vo veľmi pestrom a divnom oblečení. Požiadal ma o prijatie. Mníšky to veľmi znepokojilo a tak sa ma prišli opýtať, čo majú robiť. Povedal som...
01.11.2016 20:07

AKO SA SPASIŤ V NAŠICH ČASOCH

  ISUS CHRISTOS, TEN ISTÝ VČERA, DNES I NA VEKY!  - hovorí nám sv. apoštol Pavol (por. Hebr 13, 8). Som presvedčený, - hovorí otec Gabriel, - že dnes je veriť jednoduchšie. Len si predstavte - na začiatku šírenia sa kresťanstva existovala len maličká skupina veriacich, ktorých odvšadiaľ...
23.10.2016 20:37

DOMÁCA CIRKEV

    Všetci by sme si dnes mali uvedomiť, že neodkladne musíme začať zachraňovať domácu cirkev, čiže rodinu pred morovým duchom doby a znovu ju získavať pre Boha, respektíve navracať k Bohu. Práve v nej je potrebné zapáliť lampu kresťanského života v Bohu. Lebo v nej spočíva záchrana...
11.10.2016 19:20

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov

  „V rovnakom čase, ako boli na Litvu pozvaní jezuiti, - hovorí otec Pavel Athoský, - poľská štátna moc začala viesť rozhovory s pravoslávnymi biskupmi a duchovenstvom, aby zistila, aký je ich vzťah k prípadnému zavedeniu únie na Západnej Rusi. Vo väčšine prípadov sa stretla s odmietavým...
20.09.2016 18:17

Slovo k sviatku Povýšenia Čestného a Životodárneho Kríža

    Kríž je pre nás ťažký iba do tej miery, pokiaľ zostáva naším krížom. Keď sa však premení v Christov kríž, potom sa stáva neobyčajne ľahkým: „Veď moje jarmo netlačí a bremeno je ľahké“, - hovoril Hospodin (por. Mt 11, 30). Svätiteľ Ignatij Brjančaninov   KRÍŽ – SYMBOL VÍŤAZSTVA...
19.09.2016 18:35

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH

    Duchovné rady starca Porfirija O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH   Celý článok nájdete na tomto ODKAZE.  
30.08.2016 09:42

Celoeparchiálne slávnosti v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

    Viac o celoeparchiálnych slávnostia  v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici  nájdete v našich   AKTUALITÁCH a objektívom zachytené v našich FOTOGALÉRIÁCH.    
18.07.2016 17:46

O rodičovskej kliatbe a požehnaní

    RODIČOVSKÉ PREKLIATIE PÔSOBÍ NESKUTOČNE MOCNE   Koľko krát počuť od mamky, babky lamentovanie nad deťmi, vnukmi, ktorí sa akosi nevydarili. „Otče, tote moje dzeci..., … jeden pijak, … druhý ani nehutorec...“ ; „otče, ako srdce bolí – deti sa porozvádzali, … vnuk, vnučka na divo...
30.06.2016 18:57

Duchovné rady starca Porfirija - O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH (pokračovanie)

    Duchovné rady starca Porfirija   O DEŤOCH, VÝCHOVE I VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH   Celý článok nájdete na tomto ODKAZE.  

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne uz- dravujúce a oslobodzujúce modlitby pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

Stretnutie je potrebné vopred do- hodnúť (číslo tel. v kontaktoch) 

* * * * * * *

- každý pondelok (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) - Akafist sv. veľkomučenici Kataríne., resp. Akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, tumanským divotvorcom.

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

Takisto, každý štvrtok  (okrem sviat- kov a veľkopôstneho času), je slúže- ný v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. Nikolajovi, divotvorcovi.

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode